Kufrík mladého ekológa patrí do každej školy | Strom života

Kufrík mladého ekológa patrí do každej školy

Predstavte si obec, ktorá má vyriešené odpadové hospodárstvo, je energeticky sebestačná, v riekach a v studniach má vyhovujúcu vodu, čistý vzduch a v priľahlých chránených územiach rastie a žije množstvo vzácnych rastlín a živočíchov. Miestna komunita má v obci dostatok príležitostí na oddych a rekreáciu, deti priestor na hry a šport, dôchodcovia na rôzne spoločenské aktivity…


Hodnota bioprofilu vyššie opísanej obce by bola 100 %. Ako je na tom vaša obec? Akú hodnotu bioprofilu by dosiahla? Vyskúšajte si zostaviť bioprofil vlastnej obce a využite pri tom kufrík mladého ekológa, ktorý môžete získať zdarma vďaka podpore z Nadácie VÚB.

Ako zostaviť bioprofil svojej obce?

K dispozícii máte 35 indikátorov, ktoré sú rozdelené do 7 tém (ovzdušie, voda, odpady, energia, biodiverzita, ľudské prostredie a prírodné a kultúrne dedičstvo). Tieto indikátory predstavujú akési zrkadlo vášho lokálneho prostredia. Vy sami si môžete určiť, koľko indikátorov budete s deťmi monitorovať. Odporúčame vám, vybrať si viac indikátorov z jednej tematickej oblasti, aby bola hodnota bioprofilu čo najobjektívnejšia. Možno postupne poskladáte celý bioprofil vašej obce či mesta.

Ku každému indikátoru je spracovaná e-kniha, ktorá obsahuje teoretickú a praktickú časť – teda návod na meranie indikátora. Teoretickú prípravu detí je možné urobiť v triede alebo priamo v teréne. Toto nechávame na vaše rozhodnutie. Na stránke envi.stromzivota.sk môžete nájsť inšpirácie, ako prípravy k niektorým indikátorom poňali učitelia zapojení do medzinárodného projektu. Nietoré z meraní sa nezaobídu bez prístrojov (meranie hluku, vlhkosti, monitorovanie netopierov). Členom Stromu života zapožičiavame potrebné prístroje zdarma (na základe mailovej žiadosti adresovanej na [email protected]). Merania sa zaznamenávajú do záznamových kariet, ktoré si môžete stiahnuť alebo vyplniť online (online verzia je k dispozícii len pre členov). Vaše výsledky sa na celoslovenskej mape bioprofilov zobrazia až po našej kontrole.

Po skončení monitorovania jednotlivých indikátorov odporúčame zrealizovať s deťmi diskusiu. Podarí sa deťom prísť na to, čo je potrebné spraviť, aby boli výsledky o rok lepšie alebo aby sa nezhoršili? Dokážu navrhnúť konkrétne opatrenie? Budú mať odvahu ho verejne prezentovať?

Ako sa uchádzať o kufrík mladého ekológa zdarma?

Kufrík mladého ekológa poskytneme výlučne školám, pri ktorých je zriadený Klub Stromu života. Jedna škola môže získať maximálne jeden kufrík zdarma. Objednávku kufríka je potrebné zrealizovať prostredníctvom emailu na [email protected] Škola sa pri objednaní kufríka zaväzuje, že ho využije pri mapovaní bioprofilu svojej obce a že v priebehu školského roka vyhotoví minimálne o jednom z mapovaných indikátorov nástenku, na ktorej zhodnotí výsledky mapovania a použije logá Stromu života a Nadácie VÚB.

Kufrík obsahuje: 31 ilustrovaných kľúčov na určovanie fauny a flóry, úvod k programu Bioprofily miest a obcí Slovenska a bádateľskú lupu. 

Dúfame, že sme vás touto správou príjemne prekvapili a tešíme sa na vaše vypracované bioprofily.


Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory