Moderná environmentálna výchova – informačný seminár | Strom života

Moderná environmentálna výchova – informačný seminár

Potrebujete sa zorientovať v našej širokej ponuke aktivít alebo vás zaujíma, v čom môže byť Strom života pre vás prínosom? Príďte na informačný seminár a my vám predstavíme naše projekty, učebnice, metodické príručky, meracie prístroje a grantový program. Seminár je určený najmä pre začínajúcich vedúcich Klubov SŽ, učiteľov základných škôl a koordinátorov environmentálnej výchovy.


Termíny a miesta konania seminárov:

26.9.2017 – Bratislava 27.9.2017 – Nitra 28.9.2017 – Prešov

Program seminára (začiatok: 9.30 hod, ukončenie: 14.00 hod):

  • Predstavenie činnosti Stromu života, časopisov Strom a Stromáčik, pravidelných súťaží vrátane biologickej súťaže ENVI-Talent, súťaže TRIZ-Talent, zameranej na technické zručnosti a celoročnej súťaže #objavstrom challenge.
  • Bioprofily miest a obcí Slovenska – projekty praktickej environmentálnej výchovy, terénne merania s prístrojmi a pomôckami, ktoré si od Stromu života môžete zdarma vypožičať. Na informačnom seminári bude predstavený aj inovovaný dizajn metodických príručiek.
  • Predstavenie ďalších vyše 50-tich metodických príručiek, ktoré vznikli v rámci medzinárodného projektu. Všetky metodické príručky navrhujú učiteľovi spôsob výučby konkrétnej témy metódou EUR – evokácia, uvedomenie, reflexia a sú k dispozícii na stiahnutie zdarma.
  • Učebnice environmentálnej výchovy pre 5. až 9. ročník základných škôl, ktorých súčasťou sú aj metodické príručky pre učiteľa.
  • Grantový program Stromu života – ako správne napísať projekt a ako sa uchádzať o dotáciu v rámci Stromu života. Prezentácia vybraných projektov zameraných na zveľadenie verejných priestranstiev.
  • Predstavenie noviniek – outdoorové vzdelávanie v škôlkach (projekt Take me out) a dizajn školských dvorov (projekt Change the Grounds).
  • Diskusia

Pre účastníkov bude zabezpečené aj malé občerstvenie.

Účastnícky poplatok je 10 € a je potrebné ho uhradiť prevodom na účet 2622107100/1100 (Tatrabanka, a.s.), IBAN: SK3911000000002622107100, SWIFT/BIC: TATRSKB do 20.9.2017. V prípade účasti na seminári bude účastníkovi tento poplatok vrátený priamo na seminári. V prípade neúčasti sa uhradený poplatok považuje za storno poplatok, ktorý bude použitý na pokrytie nákladov spojených s realizáciou seminára.

Ako sa prihlásiť:
Prihlásiť sa
môžete vyplnením a odoslaním elektronického formulára do 20.09.2017.

Všetkým prihláseným účastníkom v dostatočnom predstihu zašleme presnú adresu miesta, kde sa seminár bude konať. Každý účastník obdrží potvrdenie o účasti.

V prípade otázok nás kontaktujte na [email protected] alebo telefonicky: 0908109168.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory