Unikátne vedecké súťaže pre všetky zvedavé deti | Strom života

Unikátne vedecké súťaže pre všetky zvedavé deti

Radi objavujete, bádate, všeličo majstrujete alebo len tak v mysli rozjímate o našom svete? Strom života si pre svojich členov pripravil dve zaujímavé súťaže ENVI – Talent a TRIZ – Talent. Poďme si priblížiť, o čo vlastne ide.


ENVI – Talent
Envitalent je biologická súťaž pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Súťaž pozostáva z 8 teoretických kôl, ktoré prebiehajú od septembra do apríla a jednej praktickej časti, v ktorej žiaci skúmajú rôzne aspekty prírody. Tému praktickej časti si žiaci volia sami. Súťaží sa v troch kategóriách: 3. – 5. ročník, 6. – 7. ročník a 8. – 9. ročník, rovnako ako je tomu pri biologickej olympiáde.

Najlepšie výskumné práce sa objavia aj na stránkach časopisu Quark. V júnovom čísle ste si napríklad mohli prečítať o záchrane netopierov a júlom čísle o výskume črievičiek.

TRIZ – Talent
Technická Realizácia Invenčného Zadania – TRIZ – predstavuje metodiku, ktorá sa využíva za účelom objavenia nového riešenia, najmä technických problémov. Spája princíp brainstormingu a fantazírovania a umožňuje netradičným spôsobom nachádzať nové postupy a nápady, ktoré pomáhajú zdokonaliť alebo obnoviť zaužívané metódy. Metodiku založil v rokoch 1946 – 1948 Genrich Saulovič Altšuller a neskôr ju rozvíjali jeho žiaci. G.S.Altšuller preskúmal asi 40 000 vynálezov a následne zostavili 40 princípov – fyzikálnych, chemických a technických, na základe ktorých väčšina vynálezov funguje.

Každý mesiac (od septembra do apríla) bude v elektronickom časopise Strom vysvetlený jeden TRIZ princíp. Úlohou žiakov bude počas ôsmych kôl využiť zverejnený princíp pri zhotovení vlastného vynálezu. Súčasťou každého kola budú aj vedomostné otázky, týkajúce sa existujúcich vynálezov alebo významných vedcov a vynálezcov. Po každom úspešnom absolvovaní príslušného kola sa riešitelia posúvajú na rebríčku odbornosti. Okrem dosiahnutej úrovne odbornosti sa hodnotia aj samotné vynálezy. Každý mesiac bude vybraných niekoľko vynálezov, ktoré postúpia do koncoročného finále a budú sa uchádzať o ocenenie Cool vynález roka. O víťazovi sa bude rozhodovať vo verejnom hlasovaní.

Ak vás vyššie spomenuté súťaže zaujali, no máte otázky, neváhajte napísať Monike na [email protected]. Zadanie prvého kola ENVI-Talentu a TRIZ-Talentu nájdete už 4. septembra na stránke časopisu Strom.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory