#objavstrom challenge č.1 | Strom života

#objavstrom challenge č.1

Prvá #objavstrom challenge:
Konaj tak, aby tvoja snaha nevyšla nazmar.

Spôsob splnenia výzvy:
Vysaď aspoň jeden strom (napríklad v areáli školy, v parku alebo na inej verejnej ploche) tak, aby prežil.

Termín: do 13.10.2017


Odporúčaný postup:
Vytipuj aspoň 3 miesta, kde podľa teba stromy chýbajú, resp. kde by mali dostatok životného priestoru.

Následne navštív pracovníka z odboru životného prostredia miestnej samosprávy a konzultuj s ním svoj zámer. Ak nebude súhlasiť ani s jednou navrhovanou alternatívou, požiadaj ho, aby ti určil iné miesto na výsadbu. Prípadne zasaď strom v areáli tvojej školy (po konzultácii s riaditeľom školy) alebo na vašom pozemku. Nezabudni, že pod zemou sa nachádzajú inžinierske siete (plynovod, vodovod, prípadne optický kábel), preto najprv zisti, kadiaľ siete vedú.

Aký strom zasadiť? Existujú rôzne skupiny stromov s rozdielnymi nárokmi na prostredie. Do mestského prostredia odporúčame sadiť listnaté stromy, ktoré zároveň zmierňujú zmeny klímy. Pri výbere stromu uprednostni naše pôvodné druhy ako sú lipa, jaseň, dub či hrab. Ak budeš strom kupovať v obchode, spýtaj sa aj na konkrétny kultivar daného druhu. Napríklad klasická lipa veľkolistá môže v dospelom veku dorásť až do výšky 30 metrov s priemerom koruny 20 metrov. Sú však kultivary s menšou alebo užšou korunou, ktoré sa budú na tvoje miesto hodiť viac a nebudú zasahovať do priľahlých budov.

Do zastavaného územia nesaď voľnokorenné sadeničky stromčekov z lesnej škôlky, pretože v extrémnom prostredí mesta sa len ťažko uchytia. Preferuj strom z črepníka s dobre vyvinutým koreňovým systémom, alebo v jutovom či inom obale. Ideálne by bolo, ak by mal obvod kmeňa aspoň 10 cm.

Pri výkope jamy začni odstránením trávneho drnu, ktorý odlož bokom. Ak pôda nie je vhodná, napríklad je plná stavebnej sutiny alebo iného kameniva, kúp pôdny substrát a zmiešaj ho s vykopanou zeminou. Vykopanú jamu zalej vodou. Následne do nej vlož strom tak, aby bol zasadený v rovnakej hĺbke ako rástol doteraz. Inými slovami: daj pozor na to, aby si nezasypal tzv. koreňový kŕčok (hranica medzi kmeňom a koreňmi). Koreňová sústava vysadeného stromu zároveň nesmie v žiadnom prípade prečnievať nad úroveň okolitého terénu. Následne pár centimetrov od stromu pribi upevňovací kôl/koly. Počet kolov závisí od veľkosti sadeného stromu. Vo všeobecnosti sa odporúčajú 3 koly, ktoré sa v hornej časti navzájom spoja latkami, čím vytvoríš pevnú ochrannú konštrukciu. Pri malých stromčekoch (asi do výšky dvoch metrov) však stačí aj jeden pevný kôl.

Zasadený strom postupne zasypávaj zeminou, ktorú jemne utláčaj nohou. Keď zásypom dosiahneš koreňový kŕčok, vytvor okolo stromu tzv. zálievkovú misu. Ide o 5 až 10 cm vysoký val (hrádzový kopček, na ktorý použiješ najhoršiu hlinu), vytvorený v dostatočne veľkej vzdialenosti od kmeňa. V zálievkovej mise sa bude sústreďovať voda, ktorá nebude odtekať do okolia. Na vrch valu môžeš poukladať aj vykopaný trávny drn (koreňmi nahor). Nakoniec strom priviaž pásovinou alebo jutovinou o koly, resp. o drevenú konštrukciu.

Najdôležitejším prvkom následnej starostlivosti je pravidelná zálievka (pokiaľ nemrzne). Keď je sucho, polievaj viac, keď je vlahy dostatok, polievaj menej. So zálievkou to netreba preháňať, aby korene neodhnili.

Ak dodržíš vyššie uvedený postup, tvoja snaha nevyjde nazmar a strom prežije.

Prečítaj si viac o #objavstrom challenge a nezabudni nás sledovať aj na instagrame.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory