Zdieľajte skúsenosti s aktivitami Stromu života a získajte kredity | Strom života

Zdieľajte skúsenosti s aktivitami Stromu života a získajte kredity

V Strome života robíme všetko preto, aby sme pre Vás pripravili množstvo inšpiratívnych materiálov pre Vašu činnosť. Ak by ste mali záujem zdieľať svoje skúsenosti so Stromom života na konferencii a zároveň získať pri tom kredity v rámci kontinuálne­ho vzdelávania pedagogických zamestnancov, ozvite sa nám.


Ako na to?
Do 14.09.2017
je potrebné prihlásiť sa na konferenciu s názvom Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta v Slovenskej republike, ktorú organizuje Katedra ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, pod záštitou Ministra životného prostredia Slovenskej republiky Ing. Lászlóa Sólymosa v dňoch 30. – 31. januára 2018.

Po prihlásení obdržíte do 22.09.2017 pokyny na písanie príspevku (šablónu) spolu s predbežným programom konferencie. Spracovaný príspevok je potrebné zaslať organizátorovi konferencie do 20.10.2017, pričom pred tým ho prosím odkonzultujte s nami.

Vašou úlohou bude príspevok odprezentovať aj na samotnej konferencii. Za príspevok, ktorý bude uverejnený aj v recenzovanom zborníku, môžete získať kredity v rámci kontinuálne­ho vzdelávania pedagogických zamestnancov v zmysle platnej vyhlášky (1 kredit za 1 normalizovanú stranu s 30 riadkami so 60 údermi v riadku, maximálny počet 5 kreditov).

Pre prednášajúcich je cena vložného 25 €. Pokiaľ však v rámci svojho príspevku odprezentujete skúsenosti s aktivitami Stromu života, vložné zaplatíme za vás.

Ak vás táto ponuka oslovila, ozvite sa nám ([email protected] alebo [email protected]sk). Nezabudnite, registrácia prezentujúcich končí 14.9.2017.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory