ENVI-Talent – vyhodnotenie 1.kola | Strom života

ENVI-Talent – vyhodnotenie 1.kola

Septembrové kolo ENVI-Talentu je za nami. Ako to v ňom dopadlo? Zapojilo sa 261 súťažiacich z 39 Klubov a 1 individuálny člen. Spolu ste poslali 241 odpoveďových hárkov. Niektorí využili možnosť súťažiť v dvojiciach, iní sa zas zapojili aj do dvoch kategórií.


Najviac (97) sa vás zapojilo do D kategórie, teda kategórie určenej pre 6. a 7. ročník. Pokiaľ ste za svoje odpovede získali viac ako 3/4 bodov, stávate sa úspešnými riešiteľmi kola a získavate titul Novice (nováčik). Po ďalšom úspešnom kole sa posuniete o stupienok vyššie už na pozíciu Explorer (prieskumník). Na konci školského roka z vás môže stať Wiseman (mudrc). Pokiaľ súťažíte vo viacerých kategóriách, stačí byť úspešným riešiteľom v jednej z nich, aby ste sa posúvali na rebríčku hodnotenia.

Mnohí z vás žiaľ stratili body kvôli nepozornosti. Ak je otázka „Pred koľkými rokmi sa to stalo?“, odpoveď „Stalo sa to v roku …“ nie je správna. Zabúdali ste premeniť centimetre na metre, opraviť chybné tvrdenia či zodpovedať doplnkové otázky. Takže v ďalších kolách sa snažte lepšie sa sústrediť, lebo chybička ku chybičke a body ubúdajú.
A kto získava po prvom kole titul Novice (nováčik)? Celkovo vás je až 184. Výsledky jednotlivých súťažiacich vo všetkých kategóriách nájdete tu: výsledky 1. kola

Správne odpovede F kategória

Správne odpovede E kategória

Správne odpovede D kategória

Správne odpovede C kategória

Všetkým „nováčikom“ srdečne blahoželáme a už teraz sme zvedaví, kto k nim o mesiac pribudne a kto sa stane „prieskumníkom“.

Nezabúdajte, že už máte možnosť pracovať aj na vlastných vedeckých projektoch v rámci praktickej časti súťaže Výskumník. Potrebné informácie nájdete na stránke http://casopis.stromzivota.sk/prales/envi-talentvseobecne-informacie/.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory