Envirokonferencia 2017 | Strom života

Envirokonferencia 2017

Vážení priatelia, s radosťou vás pozývame na konferenciu, ktorá sa bude konať 01.12.2017 v hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši. Nasledujúci deň program pokračuje Valným zhromaždením, na ktorom sa bude prezentovať činnosť organizácie za rok 2017, ako aj naše plány do budúcnosti. Rezervujte si miesto v kalendári a určite sa zaregistrujte.


Konferencia je určená učiteľom základných škôl, koordinátorom environmentálnej výchovy a pracovníkom s mládežou, ktorí sa zaoberajú environmentálnou výchovou. Cieľom konferencie je predstaviť nové metódy, formy a dobrú prax pri vyučovaní environmentálnej výchovy, prezentovať rôzne metodické materiály, vytvoriť priestor pre zdieľanie skúseností a platformu pre rozvíjanie kritického myslenia a kompetencií pre 21. storočie. Celý program konferencie je zostavený tak, aby vám poslúžil ako inšpirácia pre vašu ďalšiu činnosť. Začiatok konferencie je naplánovaný na 9:00 hod, s predpokladaným ukončením o 19:00. Konkrétny rozpis jednotlivých blokov konferencie zverejníme v najbližších dňoch.

Účastníkov konferencie srdečne pozývame aj na sobotné Valné zhromaždenie, na ktorom sa môžete bližšie oboznámiť s činnosťou organizácie Strom života.

Ako sa prihlásiť:
Prihlásiť sa môžete vyplnením a odoslaním elektronického formulára do 24.11.2017, ktorý nájdete na tomto linku. Počet miest je limitovaný! V prípade otázok nás kontaktujte na [email protected] alebo telefonicky: 0908/109168.

Účastnícky poplatok je 10,- EUR pre člena Stromu života / 50,- EUR pre nečlena. Účastnícky poplatok sa hradí na základe vystavenej faktúry, ktorú vám zašleme po vašom elektronickom prihlásení. Účastník je na konferenciu zaregistrovaný až po úhrade účastníckeho poplatku.

Pre účastníkov bude zabezpečené ubytovanie (zo štvrtka na piatok, pre účastníkov Valného zhromaždenia aj z piatka na sobotu) a stravovanie (občerstvenie vo forme coffee breakov, v piatok obed a večera a pre účasntíkov Valného zhromaždenia v sobotu aj raňajky a obed). Cestovné náklady si hradí každý účastník sám. Upozornenie: pre ubytovaných účastníkov zo štvrtka na piatok nie sú raňajky v piatok ráno zabezpečené.

Pozrite si video z minuloročnej Envirokonferencie:

Doplňujúce informácie:
Na záver konferencie vystavíme každému účastníkovi potvrdenie o účasti. Bližšie pokyny pre účastníkov zašleme prihláseným záujemcom.

Platobné podmienky:
Účastník hradí účastnícky poplatok na základe vystavenej a emailom zaslanej faktúry. Faktúru je možné uhradiť v hotovosti v Kancelárii Stromu života alebo prevodom na bankový účet, ktorý je uvedený na faktúre. Odhlásenie sa z konferencie je potrebné vykonať emailom ([email protected]) alebo telefonicky (0908/109168). Pri zrušení účasti menej ako 14 kalendárnych dní pred konaním podujatia sa uhradený účastnícky poplatok nevracia. Účastník však môže za seba prihlásiť náhradníka, ktorý už následne účastnícky poplatok neplatí.

Poučenie: Počas podujatia bude vyhotovovaný video-záznam. Účastník svojou účasťou súhlasí s tým, že Strom života môže tento video-záznam použiť podľa potrieb organizácie Strom života a to za účelom motivácie iných učiteľov a škôl, aby sa zapojili do činnosti organizácie Strom života.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory