Kremnický Super workshop 2017 | Strom života

Kremnický Super workshop 2017

Kováčstvo, šperkárstvo, modelárstvo, čierna mačka, čarodejnice… Toto všetko a omnoho viac mohli zažiť účastníci druhého ročníka remeselného workshopu v Kremnici, ktorý organizoval Strom života v dňoch 13.-14.10. 2017. Super workshop niesol svoje meno opäť zaslúžene!


Približne tridsať detí z Klubov Stromu života z celého Slovenska malo počas dvoch dní možnosť vymeniť školské lavice, zošity a žiacke knižky za remeselné nástroje a využiť kreativitu svojich rúk na oboznámenie sa s tradičnými, ale aj menej tradičnými remeslami. Počas workshopu sa im venovali štyria lektori ŠÚV v Kremnici v remeselných dielňach (modelárstvo, šperkárstvo, tlač na tričká, kováčstvo) a jeden lektor v rámci kultúrno-náučného bloku o histórii a povestiach Kremnice.

O úspechu tohto workshopu svedčí nadšenie účastníkov, ako aj množstvo kvalitných remeselných výrobkov, ktoré počas workshopu vznikli.

Za pomoc pri organizovaní workshopu ďakujeme škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici a tešíme sa na ďalší Super workshop.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory