ENVI-Talent – vyhodnotenie 2.kola | Strom života

ENVI-Talent – vyhodnotenie 2.kola

Máme za sebou vyhodnotenie presne 200 odpoveďových hárkov, ktoré ste nám zaslali do 2. kola súťaže ENVI-Talent. Pribudli nám noví súťažiaci a naopak, niektorí v tomto kole nesúťažili. Iní zmenili taktiku a neriešili úlohy už samostatne ale v dvojiciach. Nezabúdajte však, že presuny bodov medzi jednotlivcom a tímom nie sú možné.


Pokiaľ ste za svoje odpovede získali viac ako 3/4 bodov, stávate sa úspešným riešiteľom kola. Ak je to vaše 1.úspešné kolo, získavate titul Novice (nováčik). Ak však máte za sebou už 2.úspešné kolo, postupujete o stupienok vyššie na pozíciu Explorer (prieskumník). Nakoniec sa z vás môže stať až Wiseman (mudrc). Pokiaľ súťažíte vo viacerých kategóriách, stačí byť úspešným riešiteľom v jednej z nich, aby ste sa posúvali na rebríčku hodnotenia. Tento mesiac bolo celkovo 209 súťažiacich, z ktorých bolo až 186 úspešnými riešiteľmi.

I tentoraz však mnohí z vás strácali body nie kvôli nedostatku vedomostí, ale kvôli nepozornosti. Zabudnúť uviesť príklad živočícha, nezodpovedať otázku či nenapísať prečo tvrdenie nie je pravdivé viedlo k strate bodov. Takže v ďalších kolách sa snažte lepšie sa sústrediť, lebo úspešný riešiteľ musí byť nielen múdry, ale aj pozorný.

Výsledky 2. kola po jednotlivých kategóriách nájdete tu: výsledky 2.kola

Správne odpovede F kategória

Správne odpovede E kategória

Správne odpovede D kategória

Správne odpovede C kategória

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na výsledky ďalšieho kola.

Nezabúdajte, že máte možnosť pracovať aj na vlastných vedeckých projektoch v rámci praktickej časti súťaže Výskumník http://casopis.stromzivota.sk/prales/envi-talentvseobecne-informacie/. Až kvalitný výskumný projekt vám pomôže stať sa naozajstným mudrcom.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory