TRIZ-Talent výsledky 1.kola | Strom života

TRIZ-Talent výsledky 1.kola

Úlohou súťažiacich v 1. kole technickej súťaže TRIZ-Talent bolo využiť princíp Delenia. Niektoré predmety sú výkonnejšie, pevnejšie či lepšie použiteľné, ak sa rozdelia na viacero menších častí. Tie môžu vyzerať rovnako alebo veľmi podobne, platí však, že všetky časti musia mať rovnakú funkciu. Viac menších častí zabezpečí lepšiu efektívnosť alebo poskytne väčší úžitok, ako by dosiahol jeden veľký predmet.


Do 1. kola za zapojilo 32 detí zo 6 Klubov, pričom nám zaslali spolu 24 prác, svojich vlastnoručne vyrobených vynálezov. Deti sa s úlohou popasovali naozaj statočne, niektoré vytvorili 2-členné tímy, iné pracovali samostatne. Merali, strihali, vŕtali, lepili či farbili. Výsledok ich námahy si môžete pozrieť v nasledujúcom videu:

Medzi Cool vynálezy, ktoré postupujú do koncoročného finále, sme vybrali:

Praktická krabička: prehľadné uloženie materiálu potrebného na výrobu náramkov. Srdiečková paleta: výrobok slúži ako paleta pri maľovaní obrázkov. Triedička mincí: ak máte veľa mincí, náš automat ich rozdelí podľa nominálnej hodnoty.
Lukáš Kalinaj, Klub Envirokamaráti pod Spišským hradom, Spišské Podhradie Pavlína Čapová, Karolína Mokrášová, Klub Ochranárik, Rastislavice Patrik Husár, Viktor Maľar, Klub Opál, Červenica
     
Škatuľka na náradie v dielni: slúži na prehľadné uloženie náradia v dielni. Šatkovník: prehľadné uskladnenie šatiek. Zavlažovač: finančne nenáročný zavlažovač s dierkami na fľaši
Patrik Melo, Večianske veveričky, Šaľa Nati Hlušková, Peťka Patakyová, Zelená planéta, Komárno Dávid Hodek, Teo Lukáč, Zelená planéta, Komárno

Na úspešné absolvovanie každého kola TRIZ-Talentu je potrebné nielen zhotoviť vlastný vynález, ale získať aspoň 3/4 bodov z vedomostného testu. Po každom úspešnom absolvovaní príslušného kola sa naši vynálezcovia posúvajú na rebríčku odbornosti:
1 úspešné kolo za rok:          Novice (nováčik)
2 – 3 úspešné kolá za rok:    Apprentice (učeň)
4 – 5 úspešných kôl za rok:  Adept (znalec)
6 – 7 úspešných kôl za rok:  Expert (expert)
8 úspešných kôl za rok:        Master (veľmajster)

 

Mnohí súťažiaci boli k titulu Nováčik naozaj veľmi blízko, avšak zradila ich matematika, znalosť geografie, či schopnosť rozlíšiť, či daný príklad predstavuje princíp delenia alebo nie. Veríme však, po ďalšom kole nám pribudnú nielen Nováčikovia, ale tí terajší sa posunú na úroveň Učeň. Ako to vyzerá po prvom kole si môžete pozrieť v tabuľke.

Ďakujeme všetkým zapojeným a už teraz sa tešíme na vaše ďalšie vynálezy.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory