Vyhodnotenie súťaže Spoločenstvo stromov 2017 | Strom života

Vyhodnotenie súťaže Spoločenstvo stromov 2017

Máme za sebou ďalší, v poradí už šiesty úspešný ročník obľúbenej ekovýchovnej súťaže, ktorú Strom života vyhlasuje pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov. Tento rok sa nám do súťaže zapojilo 23 Klubov, z toho 16 v rámci prvej úrovne náročnosti a 7 v rámci druhej. Úlohy súťaže sa zameriavali na pochopenie významu stromov, pričom súčasťou aktivít bol aj zber papiera.


Prvá úroveň náročnosti
V rámci úvodnej aktivity súťažiaci porovnávali život ľudí a stromov a zamýšľali sa nad podobnosťami v ich životných cykloch. V druhej úlohe mali stromáci pomocou dvoch rôznych pokusov zistiť či aj stromy dýchajú, tak ako ľudia. V tretej úlohe súťažiaci vytvárali stromorelo, t.j. skladanú obrázkovú knihu o stromoch, cieľom ktorej bolo spoznávanie stromov v bezprostrednom okolí klubu. Vo štvrtej úlohe sa všetci zamýšľali nad využívaním papiera v bežnom živote ľudí a nad možnosťami zníženia jeho spotreby, či úplnej náhrady niektorých papierových výrobkov za nepapierové.

Druhá úroveň náročnosti
Hneď v prvej úlohe sme súťažiacich vytiahli von, aby mapovali spoločenstvo vybraných stromov v ich okolí. Následne sa stromáci zamýšľali nad významom stromov v mestách a obciach ako aj nad problémami spojenými so stromami v ich meste a nad možnými riešeniami. Keďže sa hovorí, že stromy sú pľúcami Zeme, tak sme stromákom dali za úlohu objaviť mechanizmy, ktorými listy vylučujú kyslík. Keď už súťažiaci vedeli popísať mechanizmus vylučovania kyslíka, tak sa pustili do ďalšej úlohy, ktorou bolo dokázanie, že stromy zvlhčujú okolie. Vytvorenie Listáru, t.j. zbierky listov stromov s krátkym popisom bolo poslednou úlohou druhej úrovne náročnosti.

Zaslané práce vyhodnotila porota nasledovne:
Prvá úroveň náročnosti
1. miesto Klub Ochranári zo Šaroviec, Šarovce
2. miesto Klub Ekomoment, Fričovce
3. miesto Klub Žitava, Bešeňov

Druhá úroveň náročnosti
1. miesto Klub Lamačské sovy, Bratislava
2. miesto Klub Poznaj a chráň, Žilina
3. miesto Klub Opál, Červenica

Všetkým výhercom srdečne gratulujeme a zasielame im pekné ceny! Za naozaj veľkú snahu zasielame všetkým Klubom diplomy, ktoré špeciálne pre túto súťaž nakreslila Katka Slaninková. Ukážky prác si môžete pozrieť v nasledovnom videu:

Význam stromov očami Klubu Lamačské sovy:


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory