Envirokonferencia 2017 úspešne za nami | Strom života

Envirokonferencia 2017 úspešne za nami

Začiatkom decembra sme v Liptovskom Mikuláši privítali účastníkov z celého Slovenska na  Envirokonferencii 2017. Cieľom podujatia bolo oboznámiť učiteľov a koordinátorov environmentálnej výchovy s najnovšími trendmi a informáciami v oblasti environmentálnej výchovy na školách.


Program konferencie pozostával z viacerých blokov, počas ktorých sa mali účastníci možnosť oboznámiť s novinkami v oblasti outdoorovej edukácie a zážitkového vzdelávania, využitia pôdy vo vyučovaní, kreatívneho riešenia problémov, tvorby školských záhrad priateľských pre včely a ďalších.

Súčasťou programu bol aj otvorený diskusný blok s lektormi jednotlivých prednášok, ktorý sa tešil veľkému záujmu. Po ňom nasledoval kreatívny blok workshopov, na ktorých si účastníci mohli vyrobiť viaceré umelecké diela. Príjemnou súčasťou programu bola aj návšteva zrekonštruovaného múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, ktorého návštevu vrelo odporúčame.

Nasledujúci deň sme pokračovali Valným zhromaždením Stromu života, na ktorom sa prezentovala činnosť organizácie v roku 2017, ako aj plány do budúcnosti a diskusia o aktuálnych potrebách účastníkov, učiteľov a koordinátorov environmentálnej výchovy.

Ďakujeme všetkým  za  účasť a podnetné príspevky do diskusie. Tešíme sa na stretnutie s vami opäť o rok.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory