Strom života podporuje zelenú prepravu | Strom života

Strom života podporuje zelenú prepravu

S pomocou grantu od mestskej časti Bratislava–Staré Mesto sme prispeli k lepšej Bratislave. Ako? Strom života a Viktor Dobšovič, majiteľ nájomného domu na Jelenej ulici č. 7 zabezpečili zriadenie bicyklového stojiska, ktoré bude slúžiť potrebám tunajšej komunity.


Projekt má za ciel podporiť používanie bicykla ako ekologického a zdraviu prospešného dopravného prostriedku. V okolí Jelenej ulice je problém s parkovaním pre nedostatok parkovacích miest pre automobily a nie sú tu žiadne možnosti na bezpečné odstavenie bicyklov. Na podnet obyvateľov tunajšieho nájomného domu sme sa rozhodli riešiť danú situáciu vybudovaním vlastného bicyklového stojiska, ktoré bude slúžiť potrebám našej komunity.

Bicyklove-stojisko1


Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory