Informačný seminár pre učiteľov materských škôl – Zober ma von | Strom života

Informačný seminár pre učiteľov materských škôl – Zober ma von

Pozývame vás na informačné semináre “Zober ma von”, ktoré sú určené pedagogickým zamestnancom materských škôl. Cieľom seminárov je prezentovať materiály, ktoré môžu učitelia využívať v rámci outdoorovej edukácie detí predškolského veku. Materiály vznikli v rámci medzinárodného projektu, financovaného z programu Erasmus+.


Na seminároch vám predstavíme:

– príručku pre učiteľa, v ktorej nájdete návody a prípadové štúdie zamerané na outdoorovú edukáciu,
– interaktívne online moduly, ktoré vám pomôžu zaviesť outdoorové vyučovanie aj na vašej škole,
– štandardy outdoorového učiteľa, s prepojením na kurikulum predškolskej výchovy,
– inšpirácie pre outdoorové aktivity.

Výstupy projektu budú zdarma prístupné všetkým záujemcom na stránke http://takemeoutproject.eu. Veríme, že na workshope získate informácie o outdoorovom prístupe vo vzdelávaní a výchove a prezentované materiály vám pomôžu v jeho uplatňovaní v pedagogickej praxi.

Termín a miesto konania:
Informačné semináre sa organizujú v priestoroch vybraných materských škôl v 8 krajských mestách po celom Slovensku:

5.2. o 9:00 – 12:00 v Prešove
6.2. o 9:00 – 12:00 v Košiciach
7.2. o 9:00 – 12:00 v Banskej Bystrici
8.2. o 9:00 – 12:00 v Nitre
12.2. o 10:00 – 12:30 v Žiline
13.2. o 9:00 – 12:00 v Trenčíne
14.2. o 9:30 – 12:00 v Trnave
15.2. o 9:30 – 12:00 v Bratislave

Ako sa prihlásiť:
Prihlásiť sa môžete na základe vyplnenia záväznej prihlášky do 25. januára 2018.
Účasť na seminári je bezplatná.
Počet miest je limitovaný, preto vás prosíme, aby ste z jednej školy prihlasovali maximálne jedného účastníka. Bližšie informácie o mieste podujatia zašleme prihlásených účastníkom. Pre účastníkov bude na seminári k dispozícii aj malé občerstvenie.

Organizátormi informačných seminárov sú:
– Strom života, občianske združenie,

– OMEP – Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu,
– Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta,
– INAK, občianske združenie.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory