Strom života sa transformuje | Strom života

Strom života sa transformuje

Program Podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2020 skončí a my máme 3 roky na to, aby sme sa prispôsobili meniacim sa podmienkam. Väčšinu našich aktivít sme financovali z ministerskej dotácie, preto výpadok tohto zdroja financií je vážnym zásahom do činnosti organizácie.


Na jar tohto roku bude pri ministerstve zriadená riadiaca komisia, ktorá bude našu činnosť monitorovať a vyberať aktivity, ktoré bude školstvo podporovať účelovými dotáciami aj po roku 2020. Dnes je predčasné hovoriť, či pôjde o podporu väčšiny našich aktivít alebo ostane s finančnou podporou ministerstva len niekoľko z nich. Je však zrejmé, že už nemôžeme počítať s rovnakým objemom financií, aký sme dostávali z ministerstva za posledné roky. Ak chceme, aby Strom života fungoval aj naďalej, musíme konať už dnes. Čaká nás dlhá cesta, veríme však, že na jej konci nájdeme stabilnú, nezávislú, profesionálnu, úspešnú a samozrejme environmentálnu organizáciu.

Prvým krokom je eurové členské, ktoré je jedným z kritérií ministerstva. Vďaka nemu vieme preukázať, že o využívanie našich služieb zo strany škôl a mládeže je naozaj záujem. Počas najbližších rokov nechceme výšku členského zvyšovať. Ak budeme nútení spoplatňovať niektoré produkty (workshopy, časopisy, semináre, konferencie, metodické materiály a pod.), poplatok bude hradiť len ten člen, ktorý chce daný produkt využívať. Stále však budeme myslieť aj na mládež z menej podnetného prostredia, pre ktorú bude výška poplatkov len symbolická. Na tento účel chceme zriadiť sociálny fond pre environmentálne vzdelávanie, do ktorého budú môcť prispievať individuálni aj firemní darcovia. Priestor vidíme aj v budovaní partnerstiev s inými organizáciami a to nielen zo Slovenska a v posilňovaní dobrovoľníckej bázy. Zároveň budeme radi, ak sa nám podarí využiť myšlienkový potenciál členov organizácie a spolu s nimi nastavíme fungovanie organizácie tak, aby naša činnosť bola finančne udržateľná a zároveň pestrá, aby si v nej každý člen vedel nájsť svoje miesto.

Ak máte záujem podieľať sa na transformácii Stromu života, napíšte nám na [email protected] Na základe vášho mailu vám sprístupníme elektronickú tabuľu (webová aplikácia), v ktorej budú všetky transformačné aktivity uvedené a vy sa tak môžete svojimi nápadmi alebo inšpiráciami podieľať na ich kreovaní. Vás ostatných členov prosíme o trpezlivosť. Budeme sa snažiť informovať vás o všetkých zmenách tak rýchlo ako sa len dá. Ak sa vám realizované zmeny budú páčiť, dajte o nás vedieť svojim priateľom a ak budete mať s niektorými problém, obráťte sa na nás mailom alebo telefonicky. Radi vám všetko vysvetlíme.

Vaši stromáci

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory