Dnes mám rande s Naším Mestom | Strom života

Dnes mám rande s Naším Mestom

Potrebujete pomôcť s úpravou alebo opravou lavičiek, herných prvkov, košov, preliezačiek alebo plotov? Chceli by ste vysadiť stromčeky alebo okrasné rastliny? Hodila by sa vám pomoc pri realizácii vášho dizajnu verejného miesta? Skúste to s firemnými dobrovoľníkmi cez program Naše Mesto, ktorý vyhlasuje Nadácia Pontis.


Strom života sa už päť rokov zapája do programu Naše Mesto a už tretí rok ponúka túto možnosť aj svojim Klubom. Stačí, ak Klub vypíše elektronický dotazník a my sa postaráme o registráciu projektu a jeho zúčtovanie. Finančné prostriedky získané v rámci programu Naše Mesto, môžu slúžiť ako spolufinancovanie Dizajnu verejného miesta.
Dotazník je potrebné vyplniť do 21. marca 2018, čím skôr však dotazník vyplníte, tým skôr budete vedieť, či na podujatie získate grant. Súčasne je potrebné zaslať aj jednu fotografiu súčasného stavu daného miesta vo formáte .jpg.

V akých mestách možno realizovať projekt:
Bratislava, Stupava, Senec, Pezinok, Svätý Jur, Trnava, Nitra, Hlohovec, Topoľčany, Hurbanovo, Partizánske, Prievidza, Žilina, Zvolen, Poprad, Spišská Nová Ves, Košice.
Ak pôsobíte v inom meste, je potrebné zároveň získať firmu, ktorá by firemných dobrovoľníkov poskytla. Bližšie informácie o registrácii firiem nájdete tu.

Kedy sa podujatie Naše Mesto koná:
Podujatie prebieha v rovnakom termíne po celom Slovensku. Môžete si vybrať, ktorý deň a čas vám najlepšie vyhovuje:

  • piatok, 8.6., od 09:00 hod. do 12:00 hod.
  • piatok, 8.6., od 13:00 hod. do 16:00 hod.
  • piatok, 8.6., od 09:00 hod. do 14:00 hod.
  • sobota, 9.6., od 09:00 hod. do 12:00 hod.

Získať môžete menší grant na priame náklady:
Grant prispieva na pokrytie minimálnych, nevyhnutných nákladov na realizáciu aktivity spotrebného charakteru, akými sú nákup farieb, čistiacich prostriedkov, pracovných pomôcok, zeminy, malých okrasných rastlín a iných pracovných potrieb. Grant poskytuje Nadácia Pontis a nevyžaduje sa jeho spolufinancovanie.
Grant nie je možné použiť na úhradu miezd, prevádzkových nákladov, stravu, cestovné, komunikačné náklady, či nákup zariadenia do interiéru a exteriéru organizácie.

Výšku grantu sa schvaľuje individuálne vzhľadom na charakter navrhovaných aktivít a adekvátny počet potrebných firemných dobrovoľníkov. Orientačne je potrebné sa riadiť nasledovnými limitmi:

  • od 5 do 15 dobrovoľníkov je výška grantu do 60 €,
  • 16 až 30 dobrovoľníkov do 120 €,
  • 31 až 50 dobrovoľníkov do 230 €,
  • viac ako 51 dobrovoľníkov do 450 €.

Ako prebieha podujatie Naše Mesto?
Prihlasovanie dobrovoľníkov prebieha cez webovú stránku www.nasemesto.sk, kde zverejníme popisy aktivít, termíny a kontaktné údaje na koordinátora projektu. Prihlasovanie dobrovoľníkov je možné od 3.mája do 25.mája 2018. Určite je vhodné, aby ste aktivitu propagovali aj vy a aktívne oslovili dobrovoľníkov aj sami. Každý firemný dobrovoľník a organizačný tím získa tričko s logom programu, ktoré sa budú distribuovať medzi 4. až 7. júnom 2018. Koordinátor projektu zodpovedá za prípravu a organizáciu dobrovoľníckych aktivít, za vyhotovenie fotodokumentácie z podujatia a za spracovanie krátkej správy.

Máte otázky alebo potrebujete s niečím poradiť, kontaktujte Denisa Blaha, [email protected].

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory