Výsledky: Objavstrom challenge #5 | Strom života

Výsledky: Objavstrom challenge #5

Strom života v časopise Strom zverejňuje challenge mesiaca. Úlohou januárovej výzvy bolo vcítiť sa do kože niekoho iného. Výsledkom boli zaujímavé aktivity, ktoré deťom aspoň trošku priblížili svet nevidiacich, či inak hendikepovaných ľudí. Pozrite sa aj Vy ako sa tejto výzvy chopil výherný klub.


Piata challenge:
Spôsob splnenia výzvy: Dajte blízkej osobe úprimný kompliment a následne si vyskúšajte, aké je to žiť s hendikepom.

Januárová výzva pozostávala z dvoch častí. Úlohou prvej časti bolo vcítiť sa do kože niekoho iného a pokúsiť sa pochopiť aké je to žiť so zrakovým postihnutím. V druhej časti výzvy sa mali deti zamyslieť nad tým, ako potešiť blízku osobu úprimným komplimentom.

Stromákom z Bratislavy zasielame naše nové tašky.

 

Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory