Zúčastnite sa vzdelávacieho pobytu v Berlíne | Strom života

Zúčastnite sa vzdelávacieho pobytu v Berlíne

Rozmýšľate nad prípravou projektu Dizajnu verejného miesta a chceli by ste sa inšpirovať školskými dvormi z Nemecka? My vám takúto možnosť ponúkame. Zúčastnite sa týždenného vzdelávacieho pobytu v Berlíne, ktorý sa bude konať 3. – 9. júna 2018. Náklady spojené s vašim pobytom sú hradené z projektu Change the grounds financovaného z programu Erasmus+.


Pre koho je pobyt určený:
Vzdelávacieho pobytu sa môžu zúčastniť Vedúci Klubov Stromu života, ktorí majú záujem redizajnovať školský dvor v spolupráci so žiakmi a ďalšími partnermi (rodičmi, obcou, dobrovoľníkmi…). Výsledok redizajnu má uľahčiť outdoorovú edukáciu žiakov základných škôl v rôznych vzdelávacích oblastiach. Celkovo sa pobytu môže zúčastniť 6 až 8 Vedúcich Klubov fungujúcich pri základných školách. Komunikačným jazykom je angličtina, preto sa od účastníka vyžaduje jej aktívna znalosť.

Program vzdelávacieho pobytu:

  • príprava projektu Dizajnu verejného miesta – krok za krokom (na tréning treba prísť už s projektovým zámerom, ktorý je odsúhlasený vedením školy. Tento zámer sa bude počas tréningu detailne rozpracovávať),
  • participačné metódy podporujúce úspech vášho projektu,
  • motivácia žiakov k dobrovoľníckym aktivitám,
  • outdoorová edukácia – výhody, nevýhody,  možnosti školských dvorov pri realizácii takejto edukácie,
  • základný návrh edukačných aktivít realizovaných na redizajnovanom školskom dvore,
  • návšteva inšpiratívnych školských dvorov v Berlíne a blízkom okolí.

Čo očakávame od účastníka po skončení vzdelávacieho pobytu:
Realizáciu samotného dizajnu na svojej škole a implementáciu outdoorových edukačných aktivít do vzdelávacieho procesu. Zrealizovaný projekt bude prezentovaný na webovej stránke projektu ako príklad dobrej praxe, ktorým sa iné školy môžu inšpirovať. Na realizáciu dizajnu môže účastník pobytu získať od Stromu života grant do výšky 500 €. Nakoľko sa tréning koná až po termíne uzávierky aktuálne zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci grantového programu Dizajn verejného miesta 2018, projekt Vedúceho Klubu Stromu života účastného na vzdelávacom pobyte bude posudzovaný až dodatočne (po skončení tréningu).

Lektori vzdelávacieho pobytu:
Skúsení odborníci z partnerských organizácií: britskej organizácie Learning through Landscapes, nemeckého Nezávislého inštitútu pre životné prostredie (Unabhängiges Institut für Umweltfragen – UfU e.V.) a slovenského združenia INAK.

Aké náklady účastníkovi pobytu hradíme:
S vybranými účastníkmi bude podpísaná zmluva o poskytnutí grantu, ktorý bude pokrývať cestovné, stravné a ubytovacie náklady účastníka až do výšky 775 €. Organizáciu cesty zabezpečuje Strom života (kúpa cestovných lístkov, rezervácia ubytovania), od účastníka sa očakáva zabezpečiť si cestovné poistenie.

Ako sa prihlásiť:
Prihlásiť sa môžete vyplnením elektronickej prihlášky do 02.03.2018 do 14:00. Bližšie informácie vám rád poskytne Denis Blaho, [email protected]


Contract number: 2017-1-SK01-KA201-035316
Approved budget: 146 065 €

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory