Hľadáme mladých profesionálov | Strom života

Hľadáme mladých profesionálov

Jedna úžasná etapa Stromu života sa pomaly uzatvára a otvára sa nová, ešte detailne nepopísaná. Programy environmentálnej výchovy chceme poskytovať aj naďalej. Otvoriť sa však chceme aj témam novým, ako sú zdieľaná ekonomika, cirkulárna ekonómia, adaptácia mladých ľudí na prebiehajúcu digitálnu revolúciu, narastajúcu automatizáciu a témam kritického myslenia a aktívneho občianstva v udržateľnej spoločnosti.


Kritickými impulzmi pre spustenie programovej transformácie sú klesajúca dotácia zo strany štátu, prichádzajúca revolúcia v ochrane osobných údajov, ale aj uvedomenie si megatrendov vývoja európskej spoločnosti, najmä výziev, ktorým budú mladí ľudia v blízkej budúcnosti čeliť. Aby sme programovú transformáciu pripravili čo najlepšie, zapojili sme sa do programu expertného dobrovoľníctva spoločnosti Leaf, v ktorom hľadáme mladých profesionálov so záujmom venovať nám svoj čas, expertízu a skúsenosti. Zároveň sme si dali záväzok, že aj do budúcnosti chceme zachovať sociálny prístup pri poskytovaní našich produktov, teda aby aj deti a mládež z menej podnetného prostredia mohli využívať naše produkty zadarmo alebo za symbolický príspevok.

Pre program expertného dobrovoľníctva sme zadefinovali tri pozície expertov, ktorých by sme radi privítali v našom tíme:

  • biznis stratég, ktorého úlohou bude revidovať víziu a poslanie organizácie, vytvoriť produktový katalóg, opísať proces poskytovania jednotlivých produktov a ich cenotvorbu, zadefinovať systém zliav pre sociálne znevýhodnenú mládež a dobrovoľníkov a zadefinovať základné posolstvá jednotlivých produktov vo väzbe na víziu organizácie.
  • marketér, ktorý nám pomôže pri segmentácii cieľových skupín, prieskume ich potrieb, zadefinovaní štýlu marketingovej komunikácie a tvorbe reklamných posolstiev.
  • právnik, ktorý nám pomôže pri formulovaní podmienok poskytovania produktov organizácie v závislosti od druhu klienta a poskytne právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov a organizácie pobytových podujatí pre deti a mládež.

Pre expertných dobrovoľníkov Strom života ponúka priestor realizovať sa v prospech komunity angažovaných ľudí, ktorým záleží na kvalitnom vzdelávaní detí a mládeže a na ochrane životného prostredia. Veríme, že realizácia navrhnutých expertných opatrení bude prínosná nielen pre organizáciu, ale aj pre rozšírenie obzorov samotných dobrovoľníkov.

Prihlasovanie dobrovoľníkov je možné do 22. marca 2018. Ak takýchto ľudí poznáte vo svojom okolí, prepošlite im, prosím tento článok. Budeme Vám vďační za podporu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte emailom na [email protected].

 

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory