Ospravedlňujeme sa, ale rušíme vyhlásenú výzvu | Strom života

Ospravedlňujeme sa, ale rušíme vyhlásenú výzvu

Priatelia, vzhľadom na aktuálne vzniknutú situáciu prvýkrát v našej histórii rušíme vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu – Dizajn verejného miesta. Je nám to veľmi ľúto, ale sme opäť postavení pred nešťastné rozhodnutie ministerstva školstva, ktoré nám bolo doručené dnes, 14. marca krátkym asertívnym e-mailom. Toto rozhodnutie týkajúce sa krátenia dotácie svojím podpisom schválila ministerka školstva.


Ospravedlňujeme sa, že zrušenie výzvy, vyhlásenej dňa 29.01.2018, prichádza dva dni pred jej uzávierkou. Veríme však, že príprava Vášho projektu nebola zbytočná a že ho budete môcť realizovať v rámci inej grantovej schémy. Možno o rok, keď bude situácia priaznivejšia, vyhlási grantové kolo opäť aj Strom života. Prípadne využite ešte zostávajúci čas a oslovte svojich priateľov a známych, aby venovali Stromu života 2% z daní. My vám takto získané prostriedky poskytneme v plnej výške na realizáciu Vášho projektu. Viac o tejto možnosti sa dočítate tu.

Čo sa stalo:

Strom života je z veľkej časti financovaný zo zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hodnotení sme na základe veľkosti členskej základne a aktivít, ktoré realizujeme. Časť tejto dotácie prerozdeľujeme našim Klubom, ktoré si tak môžu realizovať svoje vlastné rozvojové projekty.

Dotácia je Stromu života prideľovaná na ročnej báze, pričom v októbri 2017 začal proces registrácie príjemcov dotácie na ďalší rok. V rámci tohto procesu však boli zavedené úplne nové hodnotiace kritériá, pričom viaceré z nich mali retroaktívny charakter. Hodnotili sa totiž aktivity organizácie spätne – teda na splnenie požadovaných kritérií sme už nedostali žiadnu príležitosť. Ešte raz zdôrazňujeme, že ide o úplne nové kritériá, ktoré v minulosti neboli nikdy požadované. Príklady: organizácia uskutočnila externý účtovný audit aspoň raz za posledné 3 roky, organizácia za posledné 3 roky významne inovovala svoj výchovno-vzdelávací program, letných vzdelávacích podujatí organizácie sa zúčastňuje aspoň 20 % členov, organizácia zabezpečuje externé meranie dopadu svojich aktivít na detí a mladých ľudí, ktorí sú jej členmi, prostredníctvom odborníkov v tejto oblasti raz za 3 roky.

Ďalšie kritériá boli také náročné, že v priebehu jedného mesiaca sme nemali najmenšiu šancu ich implementovať. Príklady: organizácia publikuje odborné príspevky o práci s mládežou alebo o súvisiacich témach, organizácia zbiera informácie o životných podmienkach svojich členov, výchovno-vzdelávací program uvádza konkrétne kompetencie a do akej hĺbky ich rozvíja. Proti daným kritériám nenamietame z dôvodu nesúhlasu, ale preto, že ich splnenie nebolo reálne možné. Výsledkom tohto procesu bol ministerkou školstva schválený záverečný protokol zo dňa 12. decembra 2017, ktorý odporúčal dotáciu pre Strom života vo výške 153.644,00 €, čo je o 41.828,00 € menej ako v roku 2017. Napriek tomuto nepríjemnému vianočnému darčeku, sme boli odhodlaní popasovať sa so vzniknutou situáciou. Zároveň nám záležalo na tom, aby sme udržali aktivity, ktoré považujeme za dôležité a Dizajn verejného miesta k nim určite patrí. Preto sme 29. januára 2018 vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí.

Dnes, 14. marca 2018 sme sa však dozvedeli, že dotácia sa nám znižuje o ďalších 19.113,00 €, teda náš celkový pokles oproti minulému roku je  60.941 €. Takýto radikálny, priam likvidačný rez do nášho rozpočtu už nedokážeme sanovať bez ujmy a preto sme nútení okamžite zrušiť výzvu na predkladanie žiadostí. Verili sme, že keď raz bolo o výške dotácie rozhodnuté, tak zmluva z ministerstva školstva bude zodpovedať už oficiálne zverejnenému rozhodnutiu. Nečakali sme, že program, v ktorom sme registrovaní spolu s ďalšími 16  organizáciami, bude ministerstvo krátiť o ďalších 37.679,00 €, z čoho viac ako polovica – 19.113,00 € – bude ukrojená práve Stromu života. Ministerstvo má na to samozrejme právo, pokiaľ nie je podpísaná zmluva, na dotáciu nemáme nárok. Takéto úradnícke “šafárenie” však nemá so slušnou krajinou nič spoločné.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory