Výsledky: Objavstrom challenge #6 | Strom života

Výsledky: Objavstrom challenge #6

Strom života v časopise Strom zverejňuje každý mesiac challenge mesiaca. Úlohou februárovej výzvy bolo nájsť vo svojom okolí mokraď a spropagovať jej význam. Výsledkom boli zaujímavé  modely mokradí, pri realizácii ktorých sa deti naučili čo sú mokrade, ktoré rastliny a živočíchy sú pre ne typické a aký je ich význam. Pozrite sa aj Vy na výsledky tejto výzvy.


Šiesta challenge:
Spôsob splnenia výzvy: Nájdite vo vašom okolí mokraď a spropagujte jej význam.Spropagujte význam mokradí vo svojom okolí

Stromákom z Komárna zasielame nové tričká.

 

Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory