Výsledky: Objavstrom challenge #7 | Strom života

Výsledky: Objavstrom challenge #7

Strom života v časopise Strom zverejňuje každý mesiac challenge mesiaca. Úlohou marcovej výzvy bolo spoznať svoj biorytmus a využiť to vo svoj prospech. Výsledkom boli zaujímavé projekty  v ktorých deti rôznym spôsobom popísali a následne vyhodnotili svoj denný režim. Väčšina detí svoj biorytmus hodnotila kladne. 


Siedma challenge:
Spôsob splnenia výzvy: Opíšte svoj denný biorytmus a úprimne zhodnoťte, či mu počas dňa vhodne prispôsobujete svoje aktivity.

Stromákom z Bratislavy zasielame nové tričká.

 

Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory