TRIZ-Talent – Ohodnoťte diela stromákov | Strom života

TRIZ-Talent – Ohodnoťte diela stromákov

Poznáme finalistov inovačno-technickej súťaže TRIZ-Talent 2017/2018. Teraz je len na vás, stromákoch, aby ste podporili najlepších zo súťažiacich.

Hlasovať môžete do 31.05.2018.


Dajte svoj hlas svojmu favoritovi v hodnotiacom dotazníku a pomôžte nám tak vybrať Cool vynález roka. Hodnotiť môžu iba členovia Stromu života. Na hlasovanie si prosím vyčleňte 10 až 15 minút.

Na každom vašom hlase záleží! 

Čo znamená skratka TRIZ
Technická Realizácia Invenčného Zadania – TRIZ – predstavuje metodiku, ktorá sa využíva za účelom objavenia nového riešenia, najmä technických problémov. Spája princíp brainstormingu a fantazírovania a umožňuje netradičným spôsobom nachádzať nové postupy a nápady, ktoré pomáhajú zdokonaliť alebo obnoviť zaužívané metódy.

Ako TRIZ-Talent prebiehal
Na začiatku každého mesiaca (september 2017 – apríl 2018) bol v elektronickom časopise Strom vysvetlený jeden TRIZ princíp. Úlohou súťažiacich bolo daný princíp využiť pri zhotovení vlastného vynálezu. Súčasťou každého kola TRIZ-Talentu boli aj vedomostné otázky, týkajúce sa existujúcich vynálezov alebo významných vedcov a vynálezcov. Každý mesiac  sme vybrali niekoľko vynálezov, ktoré postúpili do koncoročného finále a uchádzajú sa o ocenenie Cool vynález roka. Do finále tak mohli postúpiť aj viaceré vynálezy od jedného vynálezcu.

Pre koho bol TRIZ-Talent určený?
Do TRIZ-Talentu sa so svojimi vynálezmi mohli zapojiť žiaci základných škôl a osemročných gymnázií vo veku do 15 rokov, ktorí sú členmi Stromu života (individuálni členovia SŽ alebo združení v Kluboch SŽ).

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli do TRIZ-Talentu zapojiť.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory