Týždeň pre Zem 2018 – vyhodnotenie súťaže | Strom života

Týždeň pre Zem 2018 – vyhodnotenie súťaže

Zem má obmedzené zdroje nerastných surovín, ale náš dopyt po nich je neobmedzený. V súčasnosti funguje model: vyťažiť – vyrobiť – použiť – vyhodiť, ktorý je z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Cirkulárna ekonomika, nazývaná aj obehové, či zelené hospodárstvo je naopak stratégiou trvalo udržateľného rozvoja. Jej základné princípy sú založené na myšlienke kolobehu života každého produktu.


Týždeň pre Zem je jednou z pravidelných ekovýchovných súťaží pre deti. Kluby si mohli vybrať úlohy z dvoch úrovní náročnosti. Do súťaže sa zapojilo 10 Klubov, ktoré nám zaslali zaujímavé riešenia. Víťazi, ktorým srdečne gratulujeme, získavajú od nás atraktívne ceny. Za naozaj veľkú snahu zasielame všetkým Klubom diplomy, ktoré špeciálne pre túto súťaž nakreslila Katka Slaninková.

Úlohy 1. úrovne náročnosti
Kolobeh života alebo čiara života? – zamyslieť sa nad životným cyklom rastlín a živočíchov ako aj človekom vytvorených predmetov
Ekodizajn, Ekoinovácie – návrh výrobku v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky
Čo viete o svojom oblečení? – zistiť čo najviac o svojom oblečení
Vyšetrovanie odpadu – rozbor vlastného odpadu a návrhy ako ho znížiť
Spolu pre Zem – návrh oslavy v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky

Vyhodnotenie:
1. miesto                Klub Ekoklubáčik 
2. miesto                Klub Kyjovčík
3. miesto                Klub Horehronček

Úlohy 2. úrovne náročnosti
Ekodizajn, Ekoinovácie – návrh výrobku v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky
Čo viete o svojom oblečení? – zistiť čo najviac o svojom oblečení
Kniha budúcnosti – porovnať klasické knihy vs. elektronické a zamyslieť sa nad ich výhodami či nevýhodami
Doprava – zamyslieť sa nad svojimi cestovnými návykmi a navrhnúť ekologickejšie spôsoby prepravy
Spolu pre Zem –návrh oslavy v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky.

Vyhodnotenie:
1. miesto                Klub Rosničky
2. miesto                Klub Snežienky
3. miesto                Klub Strom života DV

 


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory