Vyhodnotenie súťaže Týždeň pre vodu 2018 | Strom života

Vyhodnotenie súťaže Týždeň pre vodu 2018

Pri príležitosti medzinárodného dňa vody, ktorý je stanovený na 22. marec, Strom života vyhlásil v poradí už 8. ročník súťaže Týždeň pre vodu. Tohtoročná téma bola „Príroda pre vodu“. Hlavným zámerom súťaže bolo, v zmysle danej témy, zážitkovými aktivitami naučiť deti ako môžeme využiť prírodu na prekonanie problémov súvisiacich s vodou v 21. storočí.


Do súťaže Týždeň pre vodu sa tento rok zapojilo 18 Klubov Stromu života, ktorých členovia spoločnými silami riešili úlohy v dvoch úrovniach náročnosti. 

V prvej úrovni, väčšinou tí mladší stromáci, zisťovali stav vodných tokov v ich obci, porovnávali súčasný stav a využitie vodných tokov, či plôch s minulosťou, vytvárali si vlastný kolobeh vody a skúšali ako vplývajú rastliny na odnos pôdy. 

V druhej úrovni náročnosti starší stromáci tvorili mapy, či dokonca modely vodných tokov, či plôch v ich obci, vypočítavali retenčnú schopnosť vybraného územia, zisťovali aké problémy súvisiace s prebytkom, či nedostatkom vody sa v ich obci vyskytujú, či vyskytovali a pokusom sa snažili vytvoriť vodu z ohňa za pomoci horiacej sviečky .

V oboch úrovniach už tradične všetky Kluby v rámci úlohy „Vodníci“ vyčistili alebo aj upravili okolie vodného toku, prameňa či studničky v ich blízkom okolí.

Výhercami tohtoročnej súťaže Týždeň pre vodu sú:

1. úroveň náročnosti:
1. miesto Klub Ekomoment
2. miesto Klub Kyjovčík
3. miesto Klub Hríbiky z Palína

Uznanie poroty získavajú: Ekoklubáčik, Horehronček, Slimáčik a Tatráčik.

2. úroveň náročnosti:
1. miesto Klub Lamačské sovy z Bratislavy
2. miesto Klub Opál z Červenice
3. miesto Klub Rosničky z Palína

Uznanie poroty získavajú: DVOJKA, Horehronček a Snežienky.

Výhercom srdečne blahoželáme!
Niektoré z prác si môžete pozrieť v nasledujúcom videu:


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory