Deň vyučovania v prírode 2018 (Outdoor classroom day) | Strom života

Deň vyučovania v prírode 2018 (Outdoor classroom day)

Cieľom tejto kampane je dostať čo najviac detí do prírodného prostredia, kde sa môžu hrať a vzdelávať. Pre učiteľov, ktorí realizujú outdoorovú edukáciu pravidelne, je tento deň oslavou ich doterajších úspechov. A pre ostatných môže byť impulzom k tomu, aby s deťmi trávili viac času vonku. Vo štvrtok 17. mája 2018 sa do tejto kampane zapojilo aj Slovensko.


Do májovej kampane sa celosvetovo zapojilo 1 milión 800 tisíc detí z 19 tisíc materských a základných škôl. Na Slovensku sa zapojilo 88 škôl s počtom detí 6 580. Hoci v ten deň na väčšine územia Slovenska nevládlo práve najlepšie počasie, každá škola si našla spôsob na splnenie naplánovanej aktivity. Kreatívne nápady sa dajú uskutočniť skutočne všade: ak sa nedá ísť do lesa, stačí pravidelne využívať zelený školský dvor alebo blízky park.

Outdoorová edukácia, obsahujúca prvky výchovy, vzdelávania a výcviku (teda nadobúdania praktických skúseností a zručností) rozvíja kreativitu, flexibilitu, originalitu, kritické a hodnotiace myslenie, deti si pri nej budujú vzťah so svetom živej i neživej prírody, rozvíjajú svoje sociálne a komunikačné zručnosti a posilňujú svoj imunitný systém. Vo vonkajšom prostredí zároveň zažívajú ohromný pocit slobody, vnútorného sebauspokojenia a šťastia.

Týmto článkom vás chceme motivovať na realizáciu outdoorovej edukácie s vašimi žiakmi, či vlastnou rodinou. Zároveň ďakujeme učiteľom, vychovávateľom, rodičom a všetkým, ktorí takúto formu edukácie realizujú pravidelne a pomáhajú deťom zažívať šťastné detstvo.


O kampani
V roku 2012 pätica škôl v Londýne oslavovala outdoorovú edukáciu v rámci kampane Deň prázdnej triedy, ktorú založila Anna Portch. V roku 2015 sa k tejto kampani pridalo už 600 škôl z 15 krajín. V roku 2016 sa kampaň premenovala na Deň vyučovania v prírode. V roku 2017 sa do kampane zapojili viac ako 2 milióny detí z viac ako 100 krajín a v roku 2018 sa pridalo aj Slovensko. Impulzom pre zapojenie bol projekt Take me out, ktorý realizuje Strom života v partnerstve s občianskym združením INAK, Prešovskou univerzitou v Prešove a partnermi z Dánska, Veľkej Británie a Estónska.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory