Dni biodiverzity 2018 – vyhodnotenie súťaže | Strom života

Dni biodiverzity 2018 – vyhodnotenie súťaže

Ôsmy ročník súťaže Dni biodiverzity bol doslova v znamení biologickej rozmanitosti. Charakteristický bol pestrosťou úloh v oboch úrovniach náročnosti. Súťažiaci tento krát riešili úlohy zamerané na genetickú rozmanitosť nie len živočíšnych, ale i rastlinných druhov, pričom sa zamýšľali aj nad tým, čo všetko druhovú rozmanitosť ovplyvňuje.


“Dni biodiverzity 2018“ je jednou z pravidelných ekovýchovných súťaží pre deti. Rovnako ako ostatné ekovýchovné súťaže je aj táto pripravená v dvoch úrovniach náročnosti. Za naozaj veľkú snahu zasielame všetkým zapojeným Klubom diplomy, ktoré špeciálne pre túto súťaž nakreslila Katka Slaninková. Za šikovnosť a kreativitu pri riešení jednotlivých úloh zasielame 6 Klubom okrem diplomov aj zaujímavé ceny. Výhercov budeme informovať emailom.

Priebeh plnenia úloh si môžete pozrieť v nasledujúcom videu:


Všetkým výhercom srdečne gratulujeme!


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory