Národná konferencia TMO 2018 úspešne za nami | Strom života

Národná konferencia TMO 2018 úspešne za nami

V polovici apríla sme na pôde Pedagogickej fakulty v Prešove privítali 80 účastníkov z celého Slovenska na Národnej konferencii Take me out 2018. Cieľom podujatia bolo oboznámiť pedagogických zamestnancov materských škôl s materiálmi, ktoré môžu využívať v rámci outdoorovej edukácie a prezentovať konkrétne námety na aktivity s deťmi.


Program konferencie pozostával z viacerých blokov, počas ktorých sa mali účastníci možnosť oboznámiť s materiálmi v oblasti outdoorovej edukácie a zážitkového vzdelávania, a priamym zážitkom načerpať množstvo inšpirácií pre outdoorovú edukáciu v každej zo vzdelávacích oblastí štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Konferencia nadväzovala na regionálne semináre, ktoré sa konali vo februári v každom krajskom meste.

Účastníci mali možnosť prežiť deň plný hier, zábavy a zážitkov no v neposlednom rade deň s množstvom námetov na edukatívne trávenie času vonku bez potreby interaktívnej tabule či iných drahých pomôcok. Outdoorová edukácia si nevyžaduje ani les, či veľký školský dvor. Takéto prostredie je síce ideálne, keďže je plné zaujímavých podnetov, ale na konferencii sme sa snažili účastníkom ukázať, že aj na malom betónovom priestore je možné robiť zážitkové učenie.

Ďakujeme všetkým  za  účasť, podnetné príspevky v diskusiách a v neposlednom rade za úžasnú spätnú väzbu, že projekt Take me out má zmysel a budúcnosť. Veríme, že na konferencii prezentované informácie o outdoorovom prístupe vo vzdelávaní a výchove ako aj prezentované materiály vám pomôžu v jeho uplatňovaní v pedagogickej praxi.

Príručku pre učiteľa o outdoorovej edukácii si môžete stiahnuť tu.
Ďalšie materiály pre outdoorovú edukáciu nájdete od augusta tu (pre slovenskú jazykovú verziu kliknite na slovenskú vlajku).


The project is financed by the European Union, ERASMUS+ programme. Contract number: 2016-1-SK01-KA201-022597

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory