Tréning v Berlíne – meníme školské dvory | Strom života

Tréning v Berlíne – meníme školské dvory

Začiatkom júna skupina učiteľov zo Slovenska absolvovala vzdelávací pobyt v Berlíne v rámci projektu Change the grounds financovaného z programu Erasmus+. Na uvedenom projekte spolupracujú štyri občianske združenia: Strom života a INAK zo Slovenska, Learning through Landscapes z Veľkej Británie a  Unabhängiges Institut für Umweltfragen – UfU z Nemecka.


Cieľom projektu Change the Grounds – Transforming spaces for learning activities je vytvoriť pre outdoorového učiteľa manuál a ďalšie podporné materiály, ktoré mu poskytnú inšpirácie na redizajn školského dvora za účelom jeho využitia v edukačnom procese. Tvorba inšpirácií sa zameriava na výber nízkonákladových a ekologicky priateľských riešení. Konkrétne výstupy projektu, ktoré budú k dispozícii koncom budúceho školského roka:

  • Príručka pre transformáciu vonkajších priestorov školy za účelom ich využitia v rámci edukačného procesu.
  • Online sprievodca pre transformáciu školského areálu, jeho okolia alebo verejných miest.
  • Príklady konkrétneho dizajnu školského areálu alebo verejných miest zrealizovaného v rámci projektu.
  • Námety na edukačné aktivity využívajúce transformované vonkajšie priestory.

Súčasťou projektu bol aj vzdelávací pobyt, ktorého sa zúčastnili učitelia – vedúci Klubov Stromu života, so záujmom o redizajn školského dvora v spolupráci so žiakmi a ďalšími partnermi (rodičmi, obcou, firmami, dobrovoľníkmi…). Zo Slovenska sa podujatia zúčastnilo 11 účastníkov, z Británie 3 účastníci a z Nemecka 4 účastníci.

 

Pre slovenských účastníkov začal pobyt v nedeľu ráno 3. júna odletom do Berlína. Po prílete sa účastníci ubytovali a po krátkom relaxe podnikli prechádzku po okolí. Deň príletu ukončila prehliadka Checkpoint Charlie, bývalého hraničného prechodu medzi americkou a sovietskou zónou kedysi rozdeleného Berlína.

Oficiálny program pobytu začal v pondelok 4. júna v sídle projektového partnera Unabhängiges Institut für Umweltfragen – UfU. Úvod tvorilo zoznamovanie sa účastníkov a prezentácie školských dvorov účastníkov s námetmi na realizáciu nových prvkov v rámci projektu Dizajn verejného miesta. Popoludnie tvoril voľnejší program v teréne: návšteva bývalého cintorína prerobeného na mestskú zónu oddychu a komunitnej záhrady Prinzessinengärten, kde návštevníci môžu ochutnať jedlá zo zeleniny a ovocia dopestovaného na mieste.  

     

V utorok program pokračoval návštevou školy Reinhardswald Grundschule, v ktorej premenili pôvodný betónový školský dvor  na zelený park s rôznymi prírodnými zákutiami vhodnými na vyučovanie. Praktickú kreativitu predviedli účastníci v popoludňajších hodinách v parku neďaleko sídla UfU: z bambusových paličiek vytvárali  útvary predstavujúce rôzne stavby. Podvečer organizátori sprevádzali účastníkov  po bývalom letisku Tempelhof, ktoré v súčasnosti slúži ako mestská relaxačná zóna. Obyvatelia a návštevníci Berlína tu môžu dosýta načerpať energiu korčuľovaním, bicyklovaním alebo dlhými prechádzkami.

V stredu bola ťažiskom programu návšteva ďalších dvoch základných škôl. Galilei-Grundschule bola ukážkou toho, ako premeniť tradičnú betónovú plochu školského dvora na zelenú zónu oddychu pre žiakov i učiteľov. Školský areál okrem zelene ponúka aj prvky na fyzickú aktivitu či možnosti názorných ukážok ku vzdelávacej teórii. Investícia na nedávnu komplexnú rekonštrukciu dosiahla takmer jeden milión eur. Druhým príkladom bola Neumark-Grundschule, ktorú navštevujú prevažne deti zo sociálne slabších vrstiev obyvateľstva. V oboch školách bol školský dvor prerobený za pomoci poradenskej organizácie Grün macht Schule (Zelená škola), ktorá sa zaoberá transformáciou školských dvorov na „zelené“ oázy. Pracovnú časť dňa uzavrela prechádzka mestskou časťou Schöneberg, v ktorej sa nachádza niekoľko menších verejných parkov zriadených príslušnou samosprávou za pomoci miestnych obyvateľov. Tunajšou zaujímavosťou je rozhodne parčík s kaviarňou pod panelákom Pallasseum, ktorý je od roku 2017 zo zákona národnou pamiatkou. Voľný večer využili účastníci na prehliadku pamiatok v centre Berlína a v jeho blízkom okolí.  

Mimoriadne podnetným bodom programu bola štvrtková návšteva záhradníckeho centra pre školy Gartenarbeitsschule. Žiaci základných škôl tu majú možnosť vysadiť a pestovať vlastné jedlé plodiny a byliny, ktoré po dopestovaní môžu na mieste aj spracovať a konzumovať. Praktická a teoretická výučba prebieha nielen v dvoch interiérových učebniach, ale aj priamo v skleníku, v altánkoch, či priamo na ploche záhrad. Účastníci mítingu ocenili možnosť upcyclingu rôznych materiálov (výroba kvetináčov, prenosných nádob na priesady) a pochutili si na vlastnoručne dorobenej černicovej marmeláde. Popoludnie v priestoroch projektového partnera využili účastníci na skicovanie konkrétnych nápadov a inšpirácií na zmenu vlastných školských dvorov v domovských krajinách.

Piatok ako posledný deň pobytu v sídle UfU patril rekapitulácii celého týždňa. Účastníci sumarizovali a hodnotili jednotlivé body programu ako námety na transformáciu a redizajn areálu školy na zelené zóny oddychu a outdoorovej edukácie. Výstupy účastníkov pobytu budú zverejnené už čoskoro.


Contract number: 2017-1-SK01-KA201-035316
Approved budget: 146 065 €

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory