Septembrový STROM – Potraviny budúcnosti | Strom života

Septembrový STROM – Potraviny budúcnosti

Čo budeme jest v budúcnosti? Smažené svrčky, mäso zo skúmavky, či špagety z 3D tlačiarne? Začítajte sa do septembrového vydania časopisu Strom a zapojte sa aj do dvoch talentových súťaží (ENVI-Talent a TRIZ-Talent) alebo do Jesenného environmentálneho trojboja.


stromak28 článkov, hlavolamy pre mladších aj starších, hľadaj 10 rozdielov, 2 videoseriály, plagát, zadanie 3 súťaží, či námet na aktivitu. To všetko je súčasťou septembrového vydania STROMu – mesačníka pre členov a priateľov Stromu života. 

Čo je v časopise nové?
Prístup ku časopisu sme pre verejnosť obmedzili. Členovia združení v Kluboch SŽ (pri škole alebo v Rodinných Kluboch SŽ) majú obsah celého časopisu aj naďalej zdarma. Stačí sa prihlásiť meno a heslom (zadaným pri registrácii Klubu) a všetky články sa vám odomknú (kliknutím na žiarovku vpravo hore). Pre každý Klub SŽ vieme vygenerovať viacero prístupov. Stačí, ak sa nám Vedúci Klubu SŽ ozve na mail [email protected]

Možné sú dve varianty:

  • spoločné konto: všetci členovia Klubu SŽ budú mať jedno prístupové meno a heslo (iné ako Vedúci Klubu SŽ), pričom heslo nie je možné zmeniť,
  • individuálne konto: každý člen Klubu SŽ bude mať vlastné konto, ktoré si môže samostatne spravovať (vyžaduje sa súhlas rodiča). 

Pre verejnosť ponúkame ročné predplatné elektronického časopisu STROM za 9,00 €. V rámci predplatného má užívateľ k dispozícii uzamknutý obsah, nemôže sa však zapájať do súťaží, ktoré sú určené členom Stromu života. Objednávky predplatného je možné zaslať na email: [email protected].

Inovovali sme súťaže
Po niekoľkých rokoch sme inovovali aj pravidelné súťaže Stromu života. Spoločenstvo stromov, Zrkadlo duše a Tajomstvo stromu nahrádza jedna súťaž – Jesenný environmentálny trojboj. Na realizáciu súťaže máte 3 mesiace, takže by vás termín uzávierky nemal zbytočne stresovať. V rámci zadania súťaže nájdete teoretické úlohy, praktické aktivity aj umeleckú tvorbu, čím chceme podporiť najmä tímového ducha. Tradične je súťaž pripravená v dvoch úrovniach náročnosti, pre prvý stupeň alebo špeciálne školy a druhý stupeň alebo stredoškolskú mládež. Vo februári následne vyhlásime Jarný environmentálny trojboj, ktorý nahradí súťaže Týždeň pre vodu, Týždeň pre Zem a Dni biodiverzity.
Na základe konzultácií s Vedúcimi Klubov SŽ a s cieľom udržať si pravidelnú zapojenosť do talentových súťaží (ENVI-Talent a TRIZ-Talent) skracujeme aj počet kôl korešpondenčných súťaží z 8 na 6. Snáď vám toto opatrenie pomôže motivovať viac detí, aby sa pravidelne zapájali do zmysluplných voľnočasových aktivít.

Nový videoseriál
V tomto školskom roku sme pre vás pripravili aj nový videoseriál Geológia v K❒CKE. Nahradzujeme ním seriál Znaky ticha, v ktorom ste sa mohli naučiť pár základných posunkov a porozumieť tak svetu nepočujúcich.
Seriál Geológia v K❒CKE je zameraný na objavovanie základných javov, ktoré prebiehajú na našej planéte, pričom dozviete sa v ňom aj o tom, ako geológia vplýva na naše životy a zdravie. Videami vás bude sprevádzať doktorandka Prírodovedeckej fakulty UK Barbora Šimonová.

Užite si septembrový STROM naplno a ak máte kamarátov, ktorých by časopis STROM mohol zaujímať, budeme radi, ak ich motivujete, aby sa stali stromákmi. Zároveň, ak poznáte niekoho, kto by sa chcel stať redaktorom časopisu STROM (žiak základnej alebo študent strednej školy), určite nám prepošlite na neho kontakt.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory