Úprava členov a údajov o Klube SŽ | Strom života

Úprava členov a údajov o Klube SŽ

Ak potrebujete doplniť nových členov, vymazať členov, ktorí si členstvo neobnovujú alebo upraviť kontaktné údaje o vašom Klube SŽ, využite možnosť úpravy údajov priamo na našej stránke. Stačí sa prihlásiť menom a heslom a v hornom menu sa vám objaví možnosť “ÚPRAVA KLUBU”. Táto funkcia je prístupná len pre Vedúcich Klubov SŽ.


Po kliknutí na “Úpravu Klubu” sa vám načítajú údaje, ktoré evidujeme v našej databáze. Upravovať môžete názov Klubu, všetky kontaktné údaje o Klube a vaše údaje ako Vedúceho Klubu. V prípade, že plánujete zmeniť vedúceho Klubu, overte si prosím, akú Zmluvu o spolupráci ste s nami podpísali. Ak zmluvu podpísal riaditeľ školy, respektíve štatutárny zástupca zriaďovateľa, zmeniť Vedúceho Klubu môžete okamžite. Ak ste však Zmluvu o spolupráci podpísali vy ako Vedúci Klubu, bude potrebné najprv podpísať novú zmluvu s Vašim nástupcom.

Ďalej nasleduje sekcia, v ktorej môžete pridávať nových členov. Členov podľa pravidiel ochrany osobných údajov môžete pridávať iba vtedy, ak máte k dispozícii podpísanú prihlášku člena. Riadok s pridaným členom môžete podľa potreby upravovať alebo vymazať. Nezabudnite úpravu členskej základne uložiť (opísaním kontrolného textu a kliknutím na ODOSLAŤ), inak sa vám údaje o nových členoch stratia. Odporúčame Vám dopĺňanie členov priebežne ukladať (napr. po každých 10 pridaných členoch).

V poslednej sekcii sa vám načíta zoznam existujúcich členov. Tých však nie je možné editovať, iba mazať, pretože na jednotlivé mená sú naviazané informované súhlasy a prípadné ďalšie oprávnenia. Ak je v zozname chyba (preklep), kontaktujte nás emailom na [email protected] a my chybu opravíme. Výmaz členov je potrebné potvrdiť (opísaním kontrolného textu a kliknutím na ODOSLAŤ), inak sa vám členovia načítajú znova.

Keď ukončíte úpravu členskej základne, dajte nám prosím vedieť emailom, aby sme doriešili prípadnú úhradu členského. Dúfame, že práca s databázou nebude pre vás problém. Ak by ste mali akékoľvek otázky, obráťte sa na nás. Radi vám s úpravou Klubu pomôžeme.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory