Zadanie 2.kola TRIZ-Talentu | Strom života

Zadanie 2.kola TRIZ-Talentu

Máš nápad na vlastný vynález alebo vieš vylepšiť už existujúcu vec? Zapoj sa do TRIZ-Talentu a staň sa veľmajstrom! Stačí sa zamyslieť na TRIZ-princípom mesiaca, vytvoriť vlastný vynález, odpovedať na pár otázok a všetko nám zaslať na mail.
Uzávierka 2. kola je 9. november 2018.


TRIZ – Technická Realizácia Invenčného Zadania – umožňuje netradičným spôsobom (pomocou brainstormingu a fantazírovania) nachádzať nové postupy a nápady ako zdokonaliť existujúci alebo vytvoriť nový vynález. V školskom roku 2018/2019 bude program pozostávať zo 6 teoretických aj praktických kôl. Zadanie úloh nájdete od septembra do februára v časopise Strom. Za úspešné absolvovanie príslušného teoretického kola sa považuje získanie aspoň 3/4 bodov.

Ťažisko programu je postavené na praktických kolách. Každý mesiac je riešiteľom predstavený jeden princíp, na základe ktorého fungujú rôzne veci (napr. princíp delenia, asymetrie či protitiaže). Úlohou súťažiacich je zostrojiť vlastný vynález, ktorý aplikuje predstavený princíp v praxi. V rámci mesačného vyhodnotenia zároveň vyberieme niekoľko zaujímavých Cool vynálezov, ktoré postupujú do koncoročného finále a súťažia o titul Cool vynález roka. Pri vynálezoch sa hodnotí ich užitočnosť, funkčnosť, environmentálnosť, estetickosť a výnimočnosť.

V TRIZ-Talente môžeš súťažiť ako jednotlivec alebo ako člen maximálne dvojčlenného tímu (v teoretickej aj v praktickej časti). Rozhodnúť sa musíš na začiatku, inak sa pripravíš o body, ktoré sú potrebné na postup po rebríčku odbornosti.

Po každom úspešnom absolvovaní príslušného teoretického kola a praktickej časti sa súťažiaci posúva na rebríčku odbornosti:

1 úspešné kolo za rok (3/4 bodov z teoretickej časti a správne aplikovaný TRIZ-princíp pri vlastnom vynáleze) Novice (nováčik)
2-3 úspešné kolá za rok Apprentice (učeň)
4 úspešné kolá za rok Adept (znalec)
5 úspešných kôl za rok Expert (expert)
6 úspešných kôl za rok Master (veľmajster)

Ako sa zapojiť?

1. krok: Pochopenie princípu mesiaca.
Prečítaj si články týkajúce sa TRIZ-Talentu. Svoju pozornosť zameraj najmä na predstavený TRIZ-princíp mesiaca. Diskutuj o princípe so svojimi kamarátmi, učiteľmi alebo rodičmi.

2. krok: Zrealizovanie súťažných aktivít – teória i prax.
Stiahni si otázky teoretickej časti
a pozorne si ich prečítaj. Odpovede na otázky nájdeš v
článkoch časopisu Stromu. Na otázky odpovedaj vlastnými slovami, nie kopírovaním textov z článku. Odpovede zapisuj do formulára a ten nám zašli mailom do termínu uzávierky. Ak súťažíš ako člen dvojčlenného tímu, stačí zaslať jeden odpoveďový formulár za tím ako celok.

V rámci praktickej časti je tvojou úlohou vytvoriť vlastný vynález alebo vylepšiť existujúcu vec, pričom musíš využiť TRIZ-princíp mesiaca. Mysli prosím na to, že vynález má byť užitočný nielen pre teba, ale aj pre iných, funkčný, environmentálne priateľský a esteticky zrealizovaný. Nezabudni tiež na svoju bezpečnosť a každý svoj vynález vyrábaj pod dohľadom dospelej osoby. Výsledný vynález nafoť, vypíš technický list (elektronicky) a všetky súbory zašli mailom do termínu uzávierky.

Kam zaslať výstupy?
Vyplnené odpoveďové formuláre z teoretickej časti TRIZ-Talentu, ako aj dokumentáciu k tvojmu vynálezu (fotky a technický list) posielaj Monike
([email protected]). Využi, prosím, dátového úložiska WeTransfer – jednoduché a rýchle úložisko s automatickým potvrdením o stiahnutí (stiahni návod).

Termín uzávierky 2. kola TRIZ-Talentu je 9. november 2018.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre členov Klubov SŽ.
Lost your password?
Staňte sa členom Klubu SŽ

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory