ENVI-Talent – vyhodnotenie 2.kola | Strom života

ENVI-Talent – vyhodnotenie 2.kola

Máme za sebou už dve vedomostné kolá biologickej súťaže ENVI-Talent, v ktorých ste sa stretli s rôznymi úlohami na preverenie vedomostí aj pozornosti. Mnohí súťažiaci sa oproti prvému kolu výrazne zlepšili, čo prispelo k tomu, že úspešnosť riešenia úloh stúpla až o 10%.


Pokiaľ ste za svoje odpovede získali viac ako 3/4 bodov, stávate sa úspešným riešiteľom kola. Ak je to vaše prvé úspešné kolo, získavate titul Novice (nováčik). Ak však máte za sebou už druhé úspešné kolo, postupujete o stupienok vyššie na pozíciu Explorer (prieskumník). A postúpiť môžete ešte vyššie. Po troch úspešných kolách z vás bude síce stále Explorer (prieskumník), no po štyroch až šiestich kolách sa z vás stane Adept (znalec). Pokiaľ budete mať vypracovaný úspešný výskumný projekt, môžete zabojovať o tituly Specialist (odborník) či dokonca Wiseman (mudrc).
Pokiaľ súťažíte vo viacerých kategóriách, stačí byť úspešným riešiteľom v jednej z nich, aby ste sa posúvali na rebríčku hodnotenia. Môžete súťažiť sám za seba alebo ako súčasť tímu, nezabúdajte však, že presuny bodov medzi jednotlivcom a tímom nie sú možné.

Výsledky po 2. kole po jednotlivých kategóriách nájdete v tabuľke tu:

Správne odpovede 1.kolo F kategória
Správne odpovede 1.kolo E kategória
Správne odpovede 1.kolo D kategória
Správne odpovede 1.kolo C kategória

Správne odpovede 2.kolo F kategória
Správne odpovede 2.kolo E kategória
Správne odpovede 2.kolo D kategória
Správne odpovede 2.kolo C kategória

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na výsledky 3. kola.

Nezabúdajte, že máte možnosť pracovať aj na vlastnom vedeckom projekte v rámci praktickej časti súťaže Výskumník. Výber témy je na vás, projekt sa však musí týkať prírodovedy alebo životného prostredia. Výskumnú časť môžete realizovať od septembra 2018 do konca marca 2019.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory