ENVI-Talent výsledky 3.kola | Strom života

ENVI-Talent výsledky 3.kola

Máme za sebou už tretie vedomostné kolo biologickej súťaže ENVI-Talent. Úlohy z ríše rastlín aj živočíchov boli opäť rôzne a mnohí z vás boli pri ich riešení naozaj veľmi pozorní. Pribudli nám aj noví súťažiaci, ktorí sa hneď pri svojej premiére prezentovali skvelými vedomosťami. Vďaka tomu sa môžu tešiť z umiestnenia v našom rebríčku hodnotenia.


Pokiaľ ste za svoje odpovede získali viac ako 3/4 bodov, stávate sa úspešným riešiteľom kola. Ak je to vaše prvé úspešné kolo, získavate titul Novice (nováčik). Ak však máte za sebou už druhé úspešné kolo, postupujete o stupienok vyššie na pozíciu Explorer (prieskumník). A postúpiť môžete ešte vyššie. Po troch úspešných kolách z vás bude síce stále Explorer (prieskumník), no po štyroch až šiestich kolách sa z vás stane Adept (znalec). Pokiaľ budete mať vypracovaný a úspešný výskumný projekt, môžete zabojovať o tituly Specialist (odborník) či dokonca Wiseman (mudrc). Pokiaľ súťažíte vo viacerých kategóriách, stačí byť úspešným riešiteľom v jednej z nich, aby ste sa posúvali na rebríčku hodnotenia. Môžete súťažiť sám za seba alebo ako súčasť tímu, nezabúdajte však, že presuny bodov medzi jednotlivcom a tímom nie sú možné.

Výsledky po 3. kole v jednotlivých kategóriách nájdete tu:

Správne odpovede 3.kolo F kategória
Správne odpovede 3.kolo E kategória
Správne odpovede 3.kolo D kategória
Správne odpovede 3.kolo C kategória

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na výsledky 4. kola.

Nezabúdajte, že máte možnosť pracovať aj na vlastnom vedeckom projekte v rámci praktickej časti súťaže Výskumník. Projekt sa musí týkať prírodovedy alebo životného prostredia. Výskumnú časť projektu môžete realizovať od septembra 2018 do konca marca 2019.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory