Envirokonferencia 2019 úspešne za nami | Strom života

Envirokonferencia 2019 úspešne za nami

V druhej polovici marca sme v kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice uvítali účastníkov z celého Slovenska na Envirokonferencii 2019. Cieľom podujatia bolo zvyšovania povedomia o vzdelávaní vonku. Záujemcovia sa oboznámili s výhodami i špecifikami outdoorovej edukácie, ktorá sa dá realizovať na každom školskom dvore a zároveň si na vlastnej koži vyskúšali niekoľko námetov na aktivity.


Konferencia bola rozdelená na 3 bloky, pričom hlavná časť sa odohrávala v kúpeľnom parku. Počasie vyšlo ako na objednávku, a tak si účastníci mohli vychutnať výhody vzdelávania na čerstvom vzduchu.

V prvej časti odprezentoval riaditeľ Stromu života špecifiká i výhody vzdelávania vonku a ako možno školský dvor nízkonákladovo upraviť tak, aby bol na outdoorovú edukáciu vhodný. Hlavnú časť programu sme venovali praktickým ukážkam vyučovania vonku. Pri ich výbere sme brali ohľad na rôznorodé podmienky, ktoré jednotlivé školy, resp. školské dvory poskytujú. Účastníci sa tak mohli oboznámiť s aktivitami realizovateľnými na spevnených plochách ako napr. asfaltové ihrisko, s použitím školských plotov, ale i využitie rôznych typov zelene i jazierka.

Ukážky prebiehali formou hry, počas ktorej účastníci zbierali body a tiež časti nového loga (pripravovanej) vzdelávacej sekcie Stromu života. Na základe získaných častí museli na poslednom stanovisku zapojiť fantáziu a pokúsiť sa toto logo dokončiť.

Záver konferencie bol venovaný veľkej zmene, ktorá čaká nás i našich priaznivcov. Už niekoľko mesiacov pracujeme na novej webovej stránke a práve počas konferencie sme ponúkli účastníkom možnosť nahliadnuť do jej poslednej verzie, aby si ju mohli otestovať. Za ich návrhy na zlepšenie sme veľmi vďační.

Veríme, že konferencia bola užitočne a príjemne stráveným časom pre všetkých účastníkov a my sa už teraz tešíme na ďalšie stretnutia.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z programu Erasmus+, číslo projektu 2017-1-SK01-KA201-035316 a z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory