Dni biodiverzity & Nevzdávaj to – archív: | Strom života

Archív pre Kategóriu ‘Dni biodiverzity & Nevzdávaj to – archív:’

Dni biodiverzity 2017 – vyhodnotenie súťaže

Siedmy ročník súťaže sa zamerieval na naše dravce, ktoré sú nezastupiteľným článkom prírody. Lovom myší, hlodavcov, ale aj chorých a prestarnutých živočíchov pomáhajú udržiavať biologickú rovnováhu a nepriamo tým ochraňujú aj nás – ľudí (nešíria sa choroby z chorých zvierat, úroda nie je zničená premnoženými hlodavcami…). “Dni biodiverzity 2017″ je pravidelná ekovýchovná súťaž pre deti, […]

Vyhodnotenie súťaže Dni biodiverzity 2016

Počas šiesteho ročníka súťaže riešili naši stromáci úlohy, ktoré boli zamerané na tému Zeleň. Práve ona nám spríjemňuje prostredie, v ktorom žijeme, ozdravuje nám ovzdušie, spevňuje pôdu, pomáha zadržiavať v krajine vodu a vytvára vhodné podmienky pre existenciu ostatných živých bytostí. “Dni biodiverzity 2016” je pravidelná ekovýchovná súťaž pre deti, ktorej súčasťou je aj špeciálna […]

Vyhodnotenie súťaže Nevzdávaj to 2015

Celý náš život je poskladaný či už z kratších alebo dlhších jedinečných okamihov. Je dôležité byť vnímavý a vedieť si tieto krásne životné okamihy užívať naplno. Členovia Klubov Stromu života sa o zaznamenanie takýchto okamžikov pokúsili v súťaži Nevzdávaj to. Súťaž, v rámci ktorej členovia natáčajú vlastné videá, sa tento rok niesla v znamení hesla: […]

Vyhodnotenie súťaže Dni Biodiverzity a Nevzdávaj to 2014

Pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity (22. máj) prebiehala od 19.5. do 6.6. eko-výchovná súťaž Stromu života s názvom Dni biodiverzity, ktorá bola tento rok zameraná na tému NETOPIERE. Paralelne s ňou prebiehala aj súťaž Nevzdávaj to, ktorou si deti v Kluboch pripomínali Svetový deň životného prostredia (5. jún). O význame netopierov v ekosystéme a pre […]

Májový Strom a súťaže Dni biodiverzity a Nevzdávaj to

Biodiverzita alebo rozmanitosť všetkého živého na tejto planéte – to je témou ďalšieho vydania časopisu Strom. Je tu májové vydanie časopisu Strom, v ktorom okrem zaujímavých článkov na tému biodiverzita nájdete aj vyhlásenie pravidelnej súťaže Dni biodiverzity a Nevzdávaj to. Prajeme Vám príjemné čítanie!   Časopis Strom č. 5/2014 na stiahnutie vo formáte PDF. Zadanie […]

Včely, včielky, včeličky…výsledky súťaže Dni biodiverzity 2013

Pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity (22. máj) prebiehala od 20.5. do 6.6. eko-výchovná súťaž Stromu života s názvom Dni biodiverzity, ktorá bola tento rok zameraná na tému VČELY. V posledných rokoch v mnohých častiach sveta ich populácia žiaľ výrazne klesá (30-50%). O ich nesmiernom význame pre človeka a celú planétu sa naši členovia dozvedali aj […]

Vyhodnotenie súťaže Dni Biodiverzity 2012

10.jún bol termínom uzávierky súťaže “Dni Biodiverzity”, ktorú vyhlásila Kancelária Stromu života. Súťaž “Dni biodiverzity” bola kolektívna súťaž, ktorej cieľom bolo mapovať biodiverzitu v okolí miesta, kde pôsobia jednotlivé Kluby Stromu života a riešiť úlohy spojené s touto tématikou. Do súťaže sa zapojilo niekoľko klubov, pričom porota sa rozhodla odmeniť nasledovné Kluby. Výhercom srdečne blahoželáme! […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory