Bratislavský kraj | Strom života

Archív pre Kategóriu ‘Bratislavský kraj’

Stretnutie s “Batmanom”

V prvé októbrové dopoludnie sme navštívili s Batmanom Základnú školu v Lamači. Naše usilovné a šikovné Lamačské sovy ho získali za 1.miesto v súťaži Dni biodiverzity, kde monitorovali výskyt netopierov v ich okolí, spoznávali ich prostredie a spracovali pekný projekt. “Batman” – Ing. Martin Ceľuch, PhD., je špecialistom na netopiere a pracovníkom Spoločnosti pre ochranu netopierov […]

Celoškolský projekt Strom života v Senci

Deti zo Základnej školy Tajovského v Senci prezentovali svoje práce na vyhodnotení piateho ročníka Celoškolského projektu. Minulé ročníky boli venované témam ako Voda, Vzduch, Pôda a Zviera. Tento ročník sa koordinátorka projektu Mgr. Monika Švihranová s kolegami nechali inšpirovať aktivitami Stromu života a počas celého školského roka realizovali s deťmi projekty nadväzujúce na stromácke aktivity. […]

Zakliata hora v Lozorne

Dňa 18. októbra zrealizovali Strom života dve interaktívne prednášky na tému odpad s názvom Zakliata hora pre stromákov – bobríkov zo ZŠ v Lozorne. Deti si zasúťažili, zabavili sa, ale hlavne sa dozvedeli ako treba naložiť s odpadom z domácnosti, ako ho triediť, pripraviť na recykláciu, no hlavne ako odpad minimalizovať či najlepšie vôbec nevytvárať […]

Rozpis otvorených kurzov pre mesiac apríl 2012

Klub Stromu života – Detský remeselný cech v mesiaci apríl organizuje pravidelné kurzy keramiky, háčkovania, výroby smaltovaných šperkov, tradičných remesiel a pletenia z prútia v dielni s názvom Keramilka. Kurzy sú určené pre deti aj dospelých. Prihlásiť sa môžete kedykoľvek mailom či telefonicky alebo sa môžete prísť pozrieť aj osobne. Mail: [email protected] Tel: 0907787127 Miesto konania kurzov: […]

Detský remeselný cech

Klub Stromu života – Detský remeselný cech vznikol v roku 2004. Na začiatku sa venoval detským táborom, na ktorých sa deti venovali aj práci s hlinou a výrobe keramiky. V súčasnosti organizuje pravidelné kurzy keramiky pre deti aj dospelých, kurz háčkovania, výroby smaltovaných šperkov, tradičných remesiel, drôtovaných šperkov, výrobkov zo šúpolia… V ponuke sú aj […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory