Trnavský kraj | Strom života

Archív pre Kategóriu ‘Trnavský kraj’

Vydarená spolupráca – firma pomáhala škole

Dňa  25.4. zrealizovali členovia Klubu Fándlyho stromáci zo Serede akciu v spolupráci s miestnou spoločnosťou NMH. Podujatie pozostávalo z teoretickej prednášky o separácii a recyklácii odpadov a praktického zberu odpadkov v okolí školy. Cieľom akcie, ktorá sa konala v rámci súťaže Týždeň pre Zem, bolo poskytnúť Klubom Stromu života priestor na realizáciu valstných aktivít v spolupráci s firmami […]

Ekohotelák v akcii II.

Klub Stromu života Ekohotelák z Piešťan zrealizoval dňa 9. októbra poslednú časť projektu podporeného z Malých grantov Stromu života. Počas exkurzie po Bananskom náučnom chodníku vyzbierali odpadky v okolí chodníka a z náučných tabúľ sa dozvedeli  niečo nové o ich lokálnom prostredí. Počas exkurzie ich sprevádzal stromácky koordinátor Vlado a  Mgr. Zuzana Luknárová z hotelovej […]

Predstavujú sa vám Kamárati Petra Pana z Hlohovca

Sme stromáci zo ZŠ Podzámska v Hlohovci a našou vedúcou Klubu je RNDr. Zuzana Žáčková. PhD. Sme mladý Klub, ale zapájame sa už do rôznych súťaží (Spoločenstvo stromov, Tajomstvo stromu, naše piatačky, A. Paloncyová a S. Vančová, sa umiestnili na 1. mieste v celoslovenskom kole súťaže Stromácka debatná liga).  V súčasnosti pracujeme na riešení projektu v rámci Malých grantov […]

Ekohotelák v akcii

V marci prebehla v meste Piešťany akcia GESTO PRE NAŠE MESTO aj tento rok. Išlo o „Jarné upratovanie“ brehov Váhu a Sĺňavy, zelených plôch v meste. Tento rok sa zapojili aj stromáci z Klubu Ekohotelák z Hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch a vyzbierali odpadky na brehu  Váhu. Tak naplnili prvú etapu miniprojektu, ktorý bol podporený v rámci Malých grantov Stromu […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory