Žilinský kraj | Strom života

Archív pre Kategóriu ‘Žilinský kraj’

„Úcta k Zemi a potreba ochrany planéty zmenou svojho vlastného konania.“

S týmto krédom sa jedno pekné dopoludnie rozhodli stromáci zo Zákamenného odstrániť divoké skládky v ich okolí. A bolo veru čo upratovať. Usilovní a vytrvalí stromáci naplnili veľkoobjemový kontajner a k tomu niekoľko vriec odpadu navyše. Erika Grofčíková z Klubu Rosnička nám k zaslaným fotografiám napísala: „Uvedomujeme si, že každý z nás je súčasťou prírody. Každý z nás si musí uvedomiť svoje miesto v nej […]

Usilovní medvedíci v školskom roku 2012/2013

Na konci júna sme navštívili Klub Stromu života Usilovní medvedíci na Základnej škole Jarná 20 v Žiline. Tí nám spolu s vedúcou Klubu Máriou Tóthovou s nadšením prezentovali svoju bohatú činnosť. Počas roka sa zameriavajú na viaceré témy, od separácie odpadov cez spoznávanie kultúrneho a prírodného dedičstva až po umelecké aktivity. Rôzne dielka sme si […]

Environmentálne úvahy stromáčok z Klubu Kačičky

Krátke úvahy na environmentálnu tému našich mladých stromáčok  zo Žiliny uvádzame v pôvodnej grafickej aj obsahovej podobe.

Hýrovček na Svetový deň vody

Aktivity k Svetovému dňu vody v Stráňavách (Príspevok bol uverejnený aj v regionálnom týždenníku Žilinský večerník.) Pri Základnej škole v Stráňavách pracuje už tretí rok Klub Stromu života, ktorého hlavnou úlohou  je podporovať environmentálne povedomie žiakov. Každoročne sa zapája do akcií vyhlasovaných k Svetovému dňu vody a organizuje podujatia v rámci Týždňa pre vodu. Žiaci […]

Deň Zeme Klubu Strom života pri ZŠ s MŠ Valaská Dubová

Matka Príroda dnes prosila žiakov o pomoc. Jej tri deti Zemuľka, Vodenka a Vzdúšik ochoreli. Bolí ich hlava, ešte viac ich bolí brucho, sú celí zašpinení a je im veľmi zle, dokonca aj vracali. Čo sa im mohlo stať? Stromáci ku Dňu Zeme riešili niekoľko úloh aby zistili čo sa vlastne stalo deťom Matky Zeme. Skladačka z písmen […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory