BeFoRe | Strom života

Tagged príspevky ‘BeFoRe’

Skvalitňujeme a rozširujeme portfólio činnosti

Strom života začal realizovať projekt BeFoRe podporený z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. Partnermi projektu sú Slovenská agentúra životného prostredia a Dolnorakúska vláda. Projekt sa zameriava na dve hlavné aktivity: vytvorenie vzdelávacích materiálov pre žiakov 5.-9. ročníka základných škôl v oblasti environmentálnej výchovy, trvalej udržateľnosti a globálnej zodpovednosti a na vytvorenie systému hodnotenia obcí […]

Strom života partnerom ďalšieho významného slovensko-rakúskeho projektu

Zástupcovia občianskeho združenia Strom života sa dňa 28.3.2012 zúčastnili pracovného stretnutia medzinárodnej expertnej skupiny v rámci projektu SONDAR, ktorý sa zameriava na ochranu pôdy a udržateľnosti v dunajskom regióne. Stretnutie sa uskutočnilo v rakúskom meste St. Pölten za účasti expertov zo Slovenska, Rakúska, Rumunska, Českej republiky a Maďarska. V rámci stretnutia sa uskutočnili prvotné prezentácie aktivít, ktoré sa v rámci projektu realizujú, alebo […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory