Klub SŽ Ekohotelák | Strom života

Tagged príspevky ‘Klub SŽ Ekohotelák’

Ekohoteláci sa chystajú do Nemecka

Koncom októbra sa uskutoční v Nemecku, neďaleko Freiburgu, ďalšie z pravidelných stretnutí členských a partnerských organizácií, ktoré zastrešuje medzinárodná organizácia IYNF (International Young Naturefriends). Ide o organizácie venujúce sa ochrane prírody a pracujúce najmä s mladými ľuďmi. Medzi takmer 40 účastníkmi z celého sveta nebudú chýbať ani zástupcovia Stromu života. Rok 2014 bol organizáciou IYNF vyhlásený ako „Rok mestskej prírody“ (Year of […]

Ekohotelák v akcii

V marci prebehla v meste Piešťany akcia GESTO PRE NAŠE MESTO aj tento rok. Išlo o „Jarné upratovanie“ brehov Váhu a Sĺňavy, zelených plôch v meste. Tento rok sa zapojili aj stromáci z Klubu Ekohotelák z Hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch a vyzbierali odpadky na brehu  Váhu. Tak naplnili prvú etapu miniprojektu, ktorý bol podporený v rámci Malých grantov Stromu […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory