Klub SŽ Leustach | Strom života

Tagged príspevky ‘Klub SŽ Leustach’

EKOPLOT

Strom života každoročne v rámci grantového kola podporuje aktivity Klubov, ktoré smerujú k riešeniu lokálneho environmentálneho problému. Realizácia projektových zámerov je financovaná z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – programu ADAM 1. 7. mája 2013 Klub Strom života Leustach zrealizoval prvú etapu projektu pod názvom EKOPLOT. Členovia Klubu v priebehu tohto dňa vysadili […]

Nie je areál ako areál

Areál ZŠ s MŠ v Alekšinciach môžeme zaradiť medzi najkrajšie školské areály. Veľkú zásluhu na tom majú členovia klubu Stromu života – Leustach a ich rodičia. V piatok 26. apríla 2013, v rámci týždňa pre Zem, sa uskutočnila každoročne organizovaná spoločná brigáda Klubu a rodičov zameraná na jarnú úpravu zelene. Tvarovali sa stromy a kry, vyhrabávala sa pokosená tráva a odstraňovali sa […]

Stromáci na exkurzii – ako príroda ovplyvňuje nás a našu históriu

Dňa 19. apríla 2013 sa členovia Klubu Leustach z Alekšiniec zúčastnili historicko – prírodovednej exkurzie na trase Nitra – Bíňa – Ostrihom. Na výlete ich sprevádzali botanik, geológ, historik a archeológ, ktorí stromákom približovali ako prírodné prostredie ovplyvňovalo životy ľudí, pôsobilo na rozvoj kultúry, spôsobu života a vývoj historických udalostí, ktoré sa odohrávali v týchto lokalitách. Z prírodného hľadiska stromáci spoznávali […]

Revitalizácia parku židovského cintorína v Nitre-Janíkovciach

Klub Stromu života LEUSTACH vás pozýva na slávnostné ukončenie I. fázy projektu revitalizácie parku židovského cintorína. Slávnostné ukončenie sa bude konať túto sobotu 29.9.2012 od 14:00 v židovskej časti cintorínu v Nitre-Janíkovciach. Program slávnostného ukončenia: 14:00 – slávnostné otvorenie 14:10 – príhovor 14:30 – slávnostné odhalenie informačnej tabule 15:00 – slávnostné otvorenie vernisáže 15:10 – prehliadka […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory