Seminár | Strom života

Tagged príspevky ‘Seminár’

O klenotoch našej prírody vo Varíne

Pod štítmi Malej Fatry sa počas víkendu 10.-12.februára 2017 stretli mladí Stromáci z celého Slovenska, aby rozvíjali svoju osobnosť a vzťah k prírode. Seminár Klenoty slovenskej prírody I. sa zameral na 4 hlavné témy: rozvoj osobnosti, metodika E-U-R, krajinná fotografia a ochrana prírody v praxi. Podujatie bolo prvé zo série seminárov z dielne Študentského environmentálneho klubu. Cieľovou […]

Odborné semináre Stromu života

Podarilo sa nám získať financie z grantovej schémy Deutsche Bundesstiftung Umwelt – Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie. Vďaka tejto podpore sa púšťame do pútavejšieho spracovania našich e-kníh, redizajnu webstránky sombio.sk a do odborných seminárov pre učiteľov. Našim cieľom je, aby sa do terénneho monitoringu lokálneho životného prostredia (bioprofilov) zapájalo stále viac a viac členov Stromu […]

Moderná environmentálna výchova

Po roku Vás opäť s radosťou pozývame na jednodňové semináre, na ktorých Vám predstavíme naše projekty, učebnice, metodické príručky, meracie prístroje a inovatívne nástroje pre efektívnejšiu environmentálnu výchovu. Semináre sú určené najmä vedúcim Klubom Stromu života, učiteľom základných škôl a koordinátorom environmentálnej výchovy. Pre účastníkov bude zabezpečené aj malé občerstvenie počas semináru. Účastníci nehradia žiadny poplatok, iba […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory