Spoločenstvo stromov | Strom života

Tagged príspevky ‘Spoločenstvo stromov’

Vyhodnotenie súťaže Spoločenstvo stromov 2013

Do tohtoročnej súťaže Spoločenstvo stromov sa zapojilo až 25 našich Klubov. Deti počas riešenia úloh spoznávali a určovali dreviny vo svojom okolí, monitorovali výruby a výsadby v ich obci, tvorili umelecké dielka z materiálov, ktoré ponúka jesenná príroda. Vyrábali papierové darčekové eko-tašky, navrhovali sadovnícke úpravy areálu školy… …ďalej mach-ľovali zelené graffitti, lúštili tajničku a sadili […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory