Envitalent | Strom života

Zapojte sa do Envitalentu – biologickej súťaže pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Envitalent má 6 súťažných kôl , ktoré prebiehajú od septembra do februára. Vo februári k vedomostným súťažným úlohám pribudne praktická časť, v rámci ktorej súťažiaci riešia svoj bádateľský projekt na ľubovoľnú tému v oblasti prírodovedy alebo životného prostredia. Jednotlivé súťažné kolá sú vyhlasované v časopise Strom a vyhodnocované sú kvartálne.
Vyhlásenie: každý mesiac od septembra do februára
Uzávierka: do cca 30 dní od vyhlásenia príslušného kola

ENVI-Talent:

ENVI-Talent 4.kolo

Máš rád prírodu a chceš si preveriť svoje vedomosti o nej? Zapoj sa do ENVI-Talentu a staň sa uznávaným mudrcom! Stačí si stiahnuť zadanie správnej úrovne náročnosti, vyriešiť úlohy a zaslať nám odpoveďový hárok na mail. Uzávierka 4. kola je 11. január 2019. ENVI-Talent pozostáva zo 6 teoretických kôl a jednej praktickej časti – vlastného […]

ENVI-Talent 3.kolo

Máš rád prírodu a chceš si preveriť svoje vedomosti o nej? Zapoj sa do ENVI-Talentu a staň sa uznávaným mudrcom! Stačí si stiahnuť zadanie správnej úrovne náročnosti, vyriešiť úlohy a zaslať nám odpoveďový hárok na mail. Uzávierka 3. kola je 7. december 2018. ENVI-Talent pozostáva zo 6 teoretických kôl a jednej praktickej časti – vlastného […]

Zadanie 2. kola ENVI-Talentu

Máš rád prírodu a chceš si preveriť svoje vedomosti o nej? Zapoj sa do ENVI-Talentu a staň sa uznávaným mudrcom! Stačí si stiahnuť zadanie správnej úrovne náročnosti, vyriešiť úlohy a zaslať nám odpoveďový hárok na mail. Uzávierka 2. kola je 5. november 2018. ENVI-Talent pozostáva zo 6 teoretických kôl a jednej praktickej časti – vlastného […]

Staň sa uznávaným mudrcom

Máš rád prírodu a chceš si preveriť svoje vedomosti o nej? Zapoj sa do ENVI-Talentu a staň sa uznávaným mudrcom! Stačí si stiahnuť zadanie správnej úrovne náročnosti, vyriešiť úlohy a zaslať nám odpoveďový hárok na mail. Uzávierka 1. kola je 5. október 2018. ENVI-Talent pozostáva zo 6 teoretických kôl a jednej praktickej časti – vlastného […]

IBM podporilo naše Talenty

V nadchádzajúcom školskom roku Strom života pokračuje s 5. ročníkom biologickej súťaže ENVI-Talent a s 2. ročníkom technickej súťaže TRIZ-Talent. Oba rozvojové programy, už druhý rok za sebou, podporila spoločnosť IBM. Čo je ENVI-Talent? ENVI-Talent je biologická súťaž pre deti, ktoré radi objavujú, bádajú a zaujímajú sa o životné prostredie. V školskom roku 2018/2019 bude program pozostávať […]

Štvrté stretnutie Envitalentov

Aj štvrtý ročník súťaže ENVI-Talent vyvrcholil májovým stretnutím najšikovnejších stromáckych výskumníkov. Tento rok nás privítali Trenčianske Teplice. Na dvojdňovom podujatí sa tu stretlo 23 detí, ktoré okrem úspešne zvládnutých vedomostných kôl prejavili záujem zrealizovať aj vlastný vedecký projekt. Bádali buď samostatne, alebo v dvojčlenných tímoch, a tak na nás čakalo 19 prezentácií. Témy, ktoré si […]

Netopiere v dobrých rukách

Už ste čítali júnové číslo časopisu Quark? Určite by ste mali. Jeden z množstva zaujímavých článkov je aj od stromáčky Kristiány z Bardejova, ktorá sa so svojím výskumom “Vplyv množstva potravy na hmotnosť umelodokrmovaných netopierov po hibernácii” zapojila do našej súťaže Výskumník. Záchrana netopierov V januári 2017 sa podarilo ochranárom zachrániť pre umrznutím približne 400 netopierov druhu raniak hrdzavý, […]

Tretie stretnutie Envitalentov

Stalo sa už zvykom, že v máji sa koná celoslovenské stretnutie Envitalentov. Ide o podujatie, na ktorom šikovní stromáci prezentujú svoje výskumné projekty zamerané na spoznávanie prírody. Dvojdňové stretnutie sa tentoraz uskutočnilo v príjemnom prostredí Demänovskej Doliny. Tretí ročník priniesol zatiaľ najväčší počet prác. Z pôvodne 23 prihlásených sa tu prezentovalo 19 projektov. Niektorí výskumníci tento rok zistili, […]

Celoslovenské stretnutie Envitalentov

Aj tohtoročný máj priniesol celoslovenské stretnutie Envitalentov, podujatie, na ktorom sa stretli šikovní stromáci so záujmom o prírodu. Dvojdňové stretnutie sa tentoraz uskutočnilo v príjemnom prostredí Trenčianskych Teplíc. Druhý ročník sme odštartovali na dominante celého Považia – na Trenčianskom hrade. Po oboznámení sa s jeho históriou nasledoval v Tepliciach hlavný bod programu – prezentácie výskumných prác detí, […]

Envitalent – výskumník

Na konci mája sa neďaleko Banskej Bystrice, v Španej Doline, uskutočnilo dvojdňové stretnutie mladých Envitalentov. Svoje výskumné práce tu prezentovali deti, ktoré sa zapojili do súťaže Envitalent výskumník. Taktiež tu boli prítomné aj najaktívnejšie deti a ich pedagógovia, ktoré počas celého školského roka dosahovali výborné výsledky vo vedomostnej časti súťaže Envitalent. Španiu dolinu sme vybrali najmä pre […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory