Súťaž: Týždeň pre vodu 2018 | Strom života

Súťaž: Týždeň pre vodu 2018

Dátum
Od - do: 01/03/2018 - 28/03/2018


Súťaž Týždeň pre vodu vyhlasujeme každoročne pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec), ktorý v roku 1992 vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN). Každý rok je zameraný na inú tému. Tohtoročná téma „Príroda pre vodu“ skúma, ako môžeme využiť prírodu na prekonanie problémov súvisiacich s vodou v 21. storočí.

Škody na životnom prostredí spolu s klimatickými zmenami spôsobujú krízy súvisiace s vodou, ktoré vidíme na celom svete. Výskyt povodní, opakujúce a predlžujúce sa obdobia sucha či znečistenie vody vzrastajú v dôsledku zhoršeného stavu vegetácie, pôdy, riek a jazier. Keď prehliadame problémy ekosystémov, znižujeme možnosť poskytnúť vodu všetkým ľuďom. A bez nej predsa nie sme schopní prežiť a prosperovať.

Samotná prírodné pomáha vyriešiť mnohé z našich problémov súvisiacich s vodou. Musíme sa naučiť vnášať prírodu do zastavaných území, vysádzať v krajine lesy, obnoviť mokrade a prirodzené záplavové územia riek. Len tak je šanca obnoviť rovnováhu vodného cyklu a zlepšiť ľudské zdravie a kvalitu života.


Podmienky súťaže:

Súťaž je určená pre platné Kluby Stromu života, úroveň náročnosti sa volí podľa veku a schopností členov. Súťažné úlohy odporúčame riešiť v období od 19. – 23. 3. 2018. Práce vyhodnotí porota, ktorou je Rada Stromu života. Porota udelí 3 ceny. Viaceré Kluby odmeníme aj diplomom uznania.

Zadanie súťaže Týždeň pre vodu 2018 na stiahnutie.

Súťažné práce zašlite najneskôr do 28. marca 2018 emailom cez dátové úložisko WeTransfer (stiahnite si návod) na [email protected] alebo poštou na adresu:

Strom života
Jelenia 7
811 05 Bratislava.
Obálku označte heslom: “Týždeň pre vodu”Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory