Challenge #6 | Strom života

Challenge #6

Dátum
Od - do: 01/02/2018 - 07/03/2018


Challenge – Objav strom je súťaž pre všetkých environmentálne zmýšľajúcich ľudí bez rozdielu veku. Pozostáva z 9 výziev, ktoré uverejňujeme každý mesiac v časopise Strom a na instagrame.

Šiesta challenge: Všímajte si svoje okolie.
Spôsob splnenia výzvy: Nájdite vo vašom okolí mokraď a spropagujte jej význam.

Termín: do 07.03.2018

Veľký úbytok a nerozumné využívanie mokradí spôsobili na celom svete vážne ohrozenie mokraďových ekosystémov, ako aj druhov, ktoré sú na ne existenčne viazané. Okrem znižovania biodiverzity strata mokradí ohrozuje aj ľudí. Väčšina zásob vody sa totiž vytvára zo zrážok (dážď a sneh), pričom mokrade spomaľujú odtok vody a zabezpečujú jej zadržiavanie, čím pre nás vytvárajú dostatočné zásoby pitnej vody. Okrem toho sú mokrade dôležité aj z hľadiska protipovodňovej ochrany.

Odporúčaný postup:
1. Porozmýšľajte, kde sa vo vašom okolí nachádza mokraď. Navštívte ju, urobte na mieste niekoľko fotografií a naštudujte si význam mokradí.

2. Vytvorte poster alebo nástenku (prípadne zvoľte inú formu propagácie), pomocou ktorej spropagujete význam mokrade.

Nezabudni sa pri svojej aktivite odfotiť a verejne zdieľať fotku na instagrame s hashtagom #objavstrom. Pokiaľ nemáš instagram, môžeš nám fotku zaslať aj emailom na: [email protected].

foto: Eniac

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory