Súťaž: Dni biodiverzity 2018 | Strom života

Súťaž: Dni biodiverzity 2018

Dátum
Od - do: 02/05/2018 - 04/06/2018


Oslávte spolu s nami 25. výročie medzinárodného dňa biodiverzity.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity (22.5.) vyhlasuje Strom života pre svoje Kluby – 8. ročník súťaže Dni biodiverzity. Tri najlepšie Kluby získajú od Stromu života atraktívne ceny a diplom. Súťažné aktivity odporúčame realizovať medzi 21. a 25. májom 2018.
Uzávierka súťaže je 4.6.2018 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky alebo dátum odoslania e-mailu).

Súťažné úlohy sú pripravené v dvoch úrovniach náročnosti. Prvá úroveň náročnosti je určená pre I. stupeň základnej školy a druhá úroveň náročnosti pre II. stupeň ZŠ a prvé ročníky osemročných gymnázií. Vedúci Klubu môže jednotlivé aktivity prispôsobiť schopnostiam detí, prípadne aj staršie deti zo špeciálnych škôl môžu riešiť prvú úroveň náročnosti.

Zadanie súťaže na stiahnutie vo formáte pdf:

Súťažné práce zasielajte emailom na adresu [email protected] alebo poštou:
Strom života
Jelenia 7
811 05 Bratislava
Obálku označte heslom: „Dni biodiverzity”

V prípade e-mailového zaslania Vás prosíme o použitie dátového úložiska WeTransfer (stiahnite si návod).

Nech sa vám oslava medzinárodného dňa biodiverzity vydarí.
Vaši stromáci.


  Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory