Jarný environmentálny trojboj | Strom života

Jarný environmentálny trojboj

Dátum
Od - do: 01/03/2019 - 31/05/2019


Strom života vyhlasuje pre svojich členov vo veku 6 až 18 rokov Jarný environmentálny trojboj.
Uzávierka súťaže je 31.05.2019 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky alebo dátum odoslania e-mailu).


Jarný environmentálny trojboj (JET) pozostáva z 9 úloh, ktorých náročnosť sa postupne zvyšuje. Súťaž okrem vedomostných úloh obsahuje aj praktické aktivity zamerané na aktívne občianstvo, dobrovoľníctvo a osobnostný rozvoj a úlohy podporujúce tvorivosť a rozvoj umeleckých, komunikačných a prezentačných zručností.

V rámci JET-u súťažíte ako kolektív. Ak ste veľkým Klubom SŽ, môžete sa rozdeliť na menšie kolektívy (napríklad po ročníkoch), pričom každý kolektív bude súťažiť samostatne. Tri najlepšie kolektívy v oboch kategóriách náročnosti získajú od Stromu života pekné ceny a diplom.

Ako sa zapojiť?
Vyberte si vhodnú kategóriu náročnosti, zodpovedajúcu vášmu veku, prípadne vyššiu. Prečítajte si zadanie úloh a urobte si plán, kedy budete jednotlivé úlohy riešiť. Pri každej úlohe venujte pozornosť požadovaným výstupom, ktoré je potrebné zaslať na hodnotenie. Pokúste sa vyriešiť všetky stanovené úlohy.

ZADANIE SÚŤAŽE NA STIAHNUTIE (prístupné len pre členov)

Kam zaslať výstupy?
Súťažné práce zasielajte do termínu uzávierky emailom na adresu: [email protected] alebo poštou:

Strom života
Jelenia 7
811 05 Bratislava
Obálku označte heslom: „JET“

V prípade e-mailového zaslania použite, prosím, dátové úložisko WeTransfer (stiahnite si návod).

Prajeme vám veľa úspechov!
Vaši stromáci


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory