Národná konferencia pre MŠ – Zober ma von | Strom života

Národná konferencia pre MŠ – Zober ma von

Dátum
Od - do: 12/04/2018


Vážení priatelia, s radosťou vás pozývame na národnú konferenciu, ktorá sa bude konať 12.04.2018 v priestoroch Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Ulica 17. novembra 15, 080 01 Prešov. Ak sa zaujímate o outdoorovú edukáciu detí predškolského veku, rezervujte si miesto v kalendári a určite sa zaregistrujte.


Konferencia je určená pedagogickým zamestnancom materských škôl. Cieľom konferencie je prezentovať materiály, ktoré môžu učitelia využívať v rámci outdoorovej edukácie detí predškolského veku a vytvoriť priestor pre zdieľanie skúseností a nadobudnutie praktických zručností súvisiacich s realizáciou outdoorových aktivít. Celý program konferencie je zostavený tak, aby vám poslúžil ako inšpirácia pre vašu ďalšiu činnosť. Začiatok konferencie je naplánovaný na 9:00 hod, s predpokladaným ukončením o 15:00. Konkrétny rozpis jednotlivých blokov konferencie zverejníme v najbližších dňoch.
Na konferenciu si prosím prineste neformálne a pohodlné oblečenie a obuv, nakoľko časť programu bude prebiehať vonku.

Organizátormi konferencie sú:
– Strom života, občianske združenie,
– OMEP – Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu,
– Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta,
– INAK, občianske združenie.

Ako sa prihlásiť:
PRIHLASOVANIE BOLO UKONČENÉ z dôvodu naplnenia kapacity.
Organizátori si vyhradzujú právo, v prípade naplnenia kapacity, uzatvoriť prihlasovanie aj pred týmto termínom.

Počet miest je limitovaný, preto vás prosíme, aby ste z jednej školy prihlasovali maximálne jedného účastníka. Ďalší prihlásený účastník z rovnakej školy bude považovaný za náhradníka. Bližšie informácie o mieste podujatia zašleme prihlásených účastníkom v dostatočnom predstihu.


Účastnícky poplatok je 10 € a je potrebné ho uhradiť prevodom na účet 2622107100/1100 (Tatrabanka, a.s.), IBAN: SK3911000000002622107100, SWIFT/BIC: TATRSKB do 30.03.2018. Do správy pre prijímateľa uveďte prosím vaše priezvisko. V prípade účasti na konferencii bude účastníkovi tento poplatok vrátený priamo na podujatí. V prípade neúčasti sa uhradený poplatok považuje za storno poplatok, ktorý bude použitý na pokrytie nákladov spojených s realizáciou konferencie. Účastník je na konferenciu zaregistrovaný až po úhrade účastníckeho poplatku.

Pre účastníkov bude zabezpečené ubytovanie (zo stredy na štvrtok) a stravovanie (občerstvenie vo forme coffee breakov, vo štvrtok raňajky pre ubytovaných účastníkov a obed pre všetkých účastníkov). Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.


Doplňujúce informácie:
Na záver konferencie vystavíme každému účastníkovi potvrdenie o účasti. Odoslaním záväznej prihlášky účastník súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v predmetnej prihláške podľa §11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prihlásením sa na konferenciu zároveň dáva súhlas s vyhotovením obrazového a zvukového záznamu z konferencie, ktorý bude použitý výhradne pre účely organizátorov podujatia a nebude poskytnutý tretím stranám.

V prípade otázok nás kontaktujte na [email protected] alebo telefonicky: 0918 432 361. Tešíme sa na vašu účasť.


The project is financed by the European Union, ERASMUS+ programme. Contract number: 2016-1-SK01-KA201-022597

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory